Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI

SeABank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Thong baoNgân hàng Đông Nam Á (SeABank) thông báo v vic thu gi tài sn bo đm ca ông Thái Nghiêm Tùng để x lý nhm thu hi khon n đã được bo đm bng tài sn nêu trên.

Tài sn thu gi:

+ Tài sn bo đm 01: Toàn b Quyn s dng Lô đt 3.315 m2+ thuc tha đt s 820, t bn đ s 12 ta lc ti xã Phước Tân, Huyn Long Thành, Tnh Đng Nai. Theo Giy chng nhn Quyn s dng đt s phát hành AB 341660; s vào s H00229 do UBND Huyn Long Thành cp ngày 31/01/2005 cho ông Thái Nghiêm Tùng.

+ Tài sn bo đm 02: Toàn b Quyn s dng Lô đt 6.248 m2 đt thuc tha đt s 2321, t bn đ s 12 ta lc ti xã Phước Tân, Huyn Long Thành, Tnh Đng Nai. Theo Giy chng nhn Quyn s dng đt s phát hành AB 341661; s vào s H00230 do UBND Huyn Long Thành cp ngày 31/01/2005  cho ông Thái Nghiêm Tùng.

+ Tài sn bo đm 03: Toàn b Quyn s dng Lô đt 7.878 m2 thuc tha đt s 150, t bn đ s 12 ta lc ti xã Phước Tân, Huyn Long Thành, Tnh Đng Nai. Theo Giy chng nhn Quyn s dng đt s phát hành AB 341681; s vào s H00231 do UBND Huyn Long Thành cp ngày 31/01/2005 cho ông Thái Nghiêm Tùng.

+ Tài sn bo đm 04: Toàn b Quyn s dng Lô đt 4.259 m2 thuc tha đt s 151, t bn đ s 12 ta lc ti xã Phước Tân, Huyn Long Thành, Tnh Đng Nai. Theo Giy chng nhn Quyn s dng đt s phát hành AB 341682; s vào s H00232 do UBND Huyn Long Thành cp ngày 31/01/2005 cho ông Thái Nghiêm Tùng.

Lý do thu gi: đ x lý nhm thu hi khon n ca Ông Thái Nghiêm Tùng ti SeABank được bo đm bng tài sn nêu trên.

Thi gian, đa đim thu gi: vào 09h00’ ngày 29 tháng 6 năm 2018 ti tha đt s 150, 151, 2321, 820 t bn đ s 12 ta lc ti xã Phước Tân, Huyn Long Thành, Tnh Đng Nai (nay là xã Phước Tân, Thành ph Biên Hòa, Tnh Đng Nai).

Xem 3326 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.