Thứ tư, 14 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Agribank thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển tại 07 cụm thi năm 2018

Thong baoNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) thông báo danh sách ng viên trúng tuyn ti 07 cm thi năm 2018; Các ng viên trúng tuyn liên h vi phòng Tng hp ca các Chi nhánh đ làm th tc tiếp nhn, th vic sau ngày 25/6/2018.

Ni dung

1. Danh sách ng viên trúng tuyn ca cm thi s 01 ti Yên Bái (gm các Chi nhánh: Lào Cai, Lào Cai II, Đin Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Cao Bng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lng Sơn) xem ti đây.

2. Danh sách ng viên trúng tuyn ca cm thi s 02 ti Phú Th (gm các Chi nhánh: Thái Nguyên, Phú Th, Vĩnh Phúc, Bc Giang, Bc Giang II, Bc Ninh, Hòa Bình) xem ti đây.

3. Danh sách ng viên trúng tuyn ca cm thi s 03 ti Hi Phòng

(gm các Chi nhánh: Móng Cái, Hi Phòng, Bc Hi Phòng, Đông Hi Phòng, Hi Dương, Hi Dương II, Hưng Yên, Thái Bình) xem ti đây.

4. Danh sách ng viên trúng tuyn ca cm thi s 05 ti Đà Nng (gm các Chi nhánh: Qung Bình, Bc Qung Bình, Qung Tr, Tha Thiên Huế, Đà Nng, Qung Nam, Qung Ngãi, Bình Đnh, Phú Yên) xem ti đây.

5. Danh sách ng viên trúng tuyn ca cm thi s 06 ti Lâm Đng (gm các Chi nhánh: Gia Lai, Đông Gia Lai, Kon Tum, Bc Đk Lk, Đk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thun, Lâm Đng, Lâm Đng II) xem ti đây.

6. Danh sách ng viên trúng tuyn ca cm thi s 07 ti Đng Nai (gm các Chi nhánh: Bình Thun, Đng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Khu công nghip Sóng Thn) xem ti đây.

7. Danh sách ng viên trúng tuyn ca cm thi s 08 ti Cn Thơ (gm các Chi nhánh: Long An, Tây Ninh, Đng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tin Giang, Kiên Giang) xem ti đây.

Yêu cu đi vi ng viên trúng tuyn:

- Liên h vi phòng Tng hp ca các Chi nhánh đ làm th tc tiếp nhn, th vic sau ngày 25/6/2018.

-  Mang theo b h sơ, gm: Sơ yếu lý lch, giy khám sc khe, bng đim, các văn bng chng ch có liên quan (công chng và bn gc đ đi chiếu).

- Trong thi  hn 30 ngày k t ngày 25/6/2018 nếu ng viên trúng tuyn không liên h vi các Chi nhánh đ làm th tc tiếp nhn, th vic thì coi như không có nhu cu làm vic.

Xem 5374 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.