Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Đã xử lý được 20 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Hinh anh xu ly no xauy ban Giám sát tài chính Quc gia (NFSC) va có báo cáo v tình hình kinh tế - tài chính tháng 5/2018.

Báo cáo cho biết, tính đến cui tháng 5/2018, vn huy đng t t chc kinh tế và cá nhân tăng 6,2% so vi cui năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 4,3%). Trong đó, huy đng VND tăng 7,4%, huy đng ngoi t gim 3,1%. Vn huy đng VND chiếm 91,3% trong cơ cu huy đng theo loi tin ca h thng TCTD (cui năm 2017 là 90,3%).

Trong khi đó, tính đến cui tháng 5, tín dng tăng khong 5,8% so vi cui năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,9%).

Tín dng VND ước tăng 5,6%, chiếm 91,9% tng tín dng; tín dng bng ngoi t tăng 8%, nhưng ch chiếm 8,1% tng tín dng.

T trng tín dng trung dài hn gim nh. Trong 5 tháng đu năm 2018, tín dng trung dài hn tăng khong 5,4%, tín dng ngn hn tăng khong 6,5%.

T trng tín dng trung dài hn chiếm 52,7% tng tín dng, không biến đng so vi cui năm 2017.

Cơ cu cho vay mt s ngành ngh kinh tế thay đi nh. T trng cho vay h gia đình gim còn 16,6% (cui năm 2017 là 17,0%). T trng cho vay vào lĩnh vc xây dng và bt đng sn tăng nh lên mc 16,3% (cui năm 2017 là 16,0%).

V n xu, NFSC cho biết, t l n xu đã gim so vi cui năm 2017.

C th, đến cui tháng 5/2018, t l n xu theo báo cáo khong 2,3% (cui năm 2017 là 2,5%). Trong 4 tháng đu năm 2018, h thng TCTD tp trung đy mnh x lý n xu, ch yếu bng s dng d phòng ri ro.

C th là h thng TCTD đã x lý được khong 20 nghìn t đng n xu. Trong đó, x lý bng d phòng ri ro chiếm 62,9%; khách hàng tr n chiếm 28,8%; bán cho VAMC 4,3%; phát mi tài sn đm bo đ thu hi n ch chiếm 1,9%; còn li là x lý n xu bng các hình thc khác.

Cũng theo NFSC, thanh khon h thng vn tương đi di dào nh vic NHNN mua lượng ln ngoi t b sung vào d tr ngoi hi.

Đến cui tháng 5/2018, LDR bình quân mc 88,3% (cui năm 2017 là 87,8%). Trong đó, LDR bng VND là 88,8%; LDR bng ngoi t là 82,8% (cui năm 2017 ln lượt là 89,6% và 71,6%). Tính t đu năm đến cui tháng 5, NHNN hút ròng khong hơn 33 nghìn t đng trên OMO.

Lãi sut liên ngân hàng mc thp và tiếp tc xu hướng gim. C th, lãi sut liên ngân hàng các kỳ hn vn đang thp hơn khong 0,2-0,4 đim% so vi cui tháng trước và gim khong t 1,6-2,4 đim % so vi cùng kỳ năm 2017.

Lãi sut huy đng vn t dân cư và doanh nghip tương có tín hiu gim ti các kỳ hn ngn. Lãi sut huy đng kỳ hn dưới 12 tháng gim khong 0,1- 0,2 đim% so vi cui năm 2017.

Lãi sut huy đng bình quân kỳ hn dưới 12 tháng ca các ngân hàng thương mi trong nước mc 5,2%. Lãi sut cho vay tương đi n đnh. Lãi sut cho vay bình quân mc 8,8%, trong đó lãi sut cho vay bng VND ph biến mc 7%-11%.

Xem 1960 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.