Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI

IADI đón nhận thêm 2 thành viên mới

Hinh anh bao hiem tien guiTháng 5/2018, Qu Bo lãnh tin gi Rwanda (DPFU) chính thc gia nhp Hip hi Bo him Quc tế (IADI); Ngân hàng Trung ương nước này tr thành thành viên liên kết ca IADI.

Trước đó, tháng 4/2018, Qu Bo v tin gi Uganda (DPFU) cũng chính thc gia nhp IADI và Ngân hàng Trung ương Uganda (BOU) tr thành thành viên liên kết ca IADI. Như vy, DPFU và DPFU tr thành thành viên th 82 và 83 ca IADI.

IADI được thành lp vào năm 2002 vi mc đích chia s kinh nghim xây dng, thc hin chính sách BHTG trên toàn thế gii và đóng góp vào s n đnh ca h thng tài chính ca tng quc gia cũng như quc tế. IADI hot đng phi li nhun, được thành lp theo Lut Thy Sĩ và là mt pháp nhân riêng bit có tr s ti Ngân hàng Thanh toán Quc tế (BIS) ti Basel, Thy Sĩ.

Các thành viên chính thc tham gia IADI là các t chc BHTG, có quyn được tham gia vào các hot đng ca Hip hi, có quyn bu c ti Hi ngh thường niên. Hàng năm, các hi viên ca IADI phi đóng 17.650 Franc Thy Sĩ (tương đương 18.000 đô la M). Trong khi đó, thành viên liên kết thường là các cơ quan qun lý ngân hàng ti các quc gia đang xem xét vic thiết lp h thng BHTG, hoc là mt thành viên ca mng an toàn tài chính ti các quc gia, và được hưởng li ích trc tiếp t mt h thng BHTG hiu qu. Thành viên liên kết hàng năm phi đóng 13.240 Franc Thy Sĩ (tương đương 13.500 đô la M), được tham gia vào các hot đng ca IADI nhưng không có quyn bu c ti Hi ngh thường niên.

Xem 907 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.