Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI

BHTG Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế về phổ cập dịch vụ tài chính

BHTG Han Quoc to chuc hoi thao quoc te ve pho cap dich vu tai chinhTháng 5/2018, Tng công ty BHTG Hàn Quc (KDIC) đã đăng cai t chc hi tho quc tế vi ch đ: “Vai trò ca t chc BHTG trong vic thúc đy ph cp dch v tài chính”.

Trong bài phát biu đ dn, TS. Thomas Hoenig - nguyên Phó Ch tch Tng công ty BHTG Liên Bang M (FDIC) nêu rõ vic các t chc BHTG có th giúp thúc đy tăng trưởng bao trùm cũng như n đnh tài chính thông qua các chương trình ph cp dch v tài chính hiu qu. Ông Hoenig cũng dn chng kinh nghim ca FDIC trong vic trin khai các chương trình ph cp dch v tài chính, gia tăng hiu biết và nim tin công chúng vào h thng ngân hàng, tăng cường tin ích đi vi người s dng các dch v tài chính.

TS. Peter Morgan - đng Ch tch Vin nghiên cu Ngân hàng Phát trin Châu Á gii thiu mt nghiên cu thc nghim cho thy ph cp dch v tài chính có th góp phn gia tăng hot đng lành mnh ca các t chc tài chính thông qua quá trình đa dng hóa tài sn, qua đó góp phn vào s n đnh tài chính.

TS. Soonho Lee - Nghiên cu sinh ti Hc vin Tài chính Hàn Quc và TS. Seungkon Oh - Trưởng nhóm Nghiên cu thc nghim ca KDIC đã đưa ra nhng đ xut chính sách, như nâng cao cơ chế bo v gia đình và cá nhân s dng các dch v tài chính, hn chế nhng góc khut ca công tác bo v người tiêu dùng trong bi cnh phát trin các dch v công ngh - tài chính, cũng như xây dng chính sách khuyến khích trách nhim xã hi trong ngành tài chính. Các din gi cũng đ cp ti nhng vai trò ca t chc BHTG trong quá trình gia tăng ph cp dch v tài chính.

Theo KDIC, t chc này đang đóng góp cho quá trình ph cp dch v tài chính thông qua các n lc ph biến kiến thc tài chính; tái cơ cu các khon n ca nhng người vay nh gp khó khăn ti các ngân hàng đ v; t chc các hi tho vi s tham gia ca cán b cao cp thuc các cơ quan chính ph, các chuyên gia, nhà nghiên cu đ trao đi v các vn đ trong nước và quc tế liên quan đến ph cp dch v tài chính.

Xem 484 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.