Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Agribank Hà Tây bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tây thông báo v vic bán đu giá tài sn bo đm.

Mô t v tài sn: Tài sn x lý bán đu giá bao gm 03 tài sn:

- Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo giy chng nhn quyn s dng đt s T551013 đng tên ông Nguyn Cnh Dinh do UBND th xã Sơn Tây, tnh Hà Tây (cũ) cp ngày 31/05/2004, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s 00718 QSDĐ/CĐ, tha đt s 7, t bn đ s 71, din tích đt 225,6 m2, đa ch tài sn ti Thôn La Gián, xã C Đông, th xã Sơn Tây, tnh Hà Tây (cũ), mc đích s dng: Đt 40 m2, đt vườn 185,6m2, thi hn s dng đt: lâu dài.

Mc giá khi đim đu giá tài sn ln 3: 2.500.000.000 đng (Bng ch: Hai t, năm trăm triu đng).

- Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo giy chng nhn quyn s dng đt s BA596466 đng tên bà Nguyn Th Thanh Nga do UBND th xã Sơn Tây, thành ph Hà Ni cp ngày 29/06/2010, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s CH00614, tha đt s 461, t bn đ s 81, din tích đt 139,5 m2, đa ch tài sn ti Thôn La Gián, xã C Đông, th xã Sơn Tây, thành ph Hà Ni, mc đích s dng: Đt nông thôn 50 m2, đt trng cây lâu năm s dng đến ngày 15/10/2043, ngun gc s dng: Công nhn quyn s dng đt như giao đt có thu tin s dng đt 50 m2, Công nhn quyn s dng đt như giao đt không thu tin s dng đt 89,5 m2

Mc giá khi đim đu giá tài sn ln 3: 700.000.000 đng (Bng ch: By trăm triu đng).

- Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo giy chng nhn quyn s dng đt s BA596467 đng tên bà Nguyn Th Thanh Nga do UBND th xã Sơn Tây, thành ph Hà Ni cp ngày 29/06/2010, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s CH00613, tha đt s 462, t bn đ s 81, din tích đt 90,3 m2, đa ch tài sn ti Thôn La Gián, xã C Đông, th xã Sơn Tây, thành ph Hà Ni, mc đích s dng: Đt nông thôn 50 m2, đt trng cây lâu năm 40,3 m2, thi hn s dng: Đt lâu dài, đt trng cây lâu năm: s dng đến ngày 15/10/2043, ngun gc s dng: Công nhn quyn s dng đt như giao đt có thu tin s dng đt 50 m2, Công nhn quyn s dng đt như giao đt không thu tin s dng đt 40,3 m2

Mc giá khi đim đu giá tài sn ln 3: 450.000.000 đng (Bng ch: Bn trăm năm mươi triu đng).

Ngun gc tài sn: Là tài sn thế chp ca bên thư ba (ông Nguyn Cnh Dinh và bà Nguyn Th Thanh Nga) thế chp ti Agribank Chi nhánh Hà Tây đ đm bo cho khon vay ca Công ty xây dng Trường Giang.

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Thi gian tham kho h sơ, mua và np h sơ: t khi thông báo cho đến trước ngày 04/07/2018 ti Văn phòng Công ty CP dch v đu giá Vit Nam.

- Thi gian, đa đim xem tài sn: T ngày thông báo đến trước ngày 04/07/2018 ti nơi có tài sn.

- Thi gian np tin đt trước: T ngày 03/07/2018 đến hết ngày 05/07/2018

Tin đt trước np vào tài khon ca Công ty CP dch v đu giá Vit Nam, s tài khon 26010000313271 ti Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Tây Hà Ni.

- Thi gian đa đim bán đu giá: T 14h ngày 06/07/2018 ti Văn phòng Công ty CP dch v đu giá Vit Nam. Đa ch: S 71/125 ph Tân Xuân, Xuân Đnh, qun Bc T Liêm, thành ph Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Công ty CP dch v đu giá Vit Nam. Đa ch: S 71/125 ph Tân Xuân, Xuân Đnh, qun Bc T Liêm, thành ph Hà Ni. Đin thoi: 04.3212.723 - 0916.428.728.

- Agribank chi nhánh Hà Tây, đa ch: Lô CC-02 khu đô th M Lao, phường M Lao, qun Hà Đông, thành ph Hà Ni. Đin thoi liên h: 04.3382.5395 hoc 04.3352.7960.

Xem 1690 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.