Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank Hòa Bình thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm

Thong baoNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Hòa Bình thông báo bán khon n ca khách hàng là Công ty C phn Thy đin Văn Hng đ x lý thu hi n vay.

Thông tin v khon n:

Tên và đa ch ca bên n:

- Tên: Công ty C phn Thy đin Văn Hng

- Đa ch: Xóm Dài, xã Bc Phong, huyn Cao Phong, tnh Hòa Bình

Tng dư n ca Công ty C phn Thy đin Văn Hng ti VietinBank Hòa Bình tính đến ngày 31/5/2018 là: 51.344.457.425 VND. Trong đó:

- Dư n gc: 25.492.957.268 VND

- Dư n lãi: 18.915.519.446 VND

- Lãi pht cng dn: 6.935.980.711 VND

Tài sn bo đm cho khon n:

Tài sn 1: Tài sn bo đm là toàn b công trình đng b Nhà máy Thy đin Sui Tráng, gm 03 t máy công sut 2,7 MW gn lin vi tha đt ti xã Bc Phong, huyn Cao Phong, tnh Hòa Bình ca Công ty C phn Thy đin Văn Hng.

Tài sn gm các hng mc công trình sau: Đp ngăn nước, kênh dn dòng, h thng truyn ti đin, Nhà máy, đường ng áp lc, b áp lc. Toàn b công trình gn lin trên đt thuê ca Nhà nước din tích 203.050,8 m¬¬¬¬2, Giy chng nhn Quyn s dng đt s AQ 092079 mang tên người s dng đt là Công ty TNHH Văn Hng do UBND tnh Hòa Bình cp ngày 17/11/2009.

Tài sn 2: Tài sn bo đm là toàn b công trình Nhà máy Thy đin Vn Mai gm 03 t máy, tng công sut 0,6 MW gn lin vi tha đt ti xóm Lng, xã Vn Mai, huyn Mai Châu, tnh Hòa Bình.

Tài sn gm các hng mc công trình sau: 03 t máy, khu đp ngăn nước, khu điu khin trung tâm, khu nhà làm vic ca công nhân và các hng mc ph tr. Toàn b công trình gn lin trên đt thuê ca Nhà nước din tích 65.428,9 m2, Giy chng nhn Quyn s dng đt s AK 834042 mang tên người s dng đt là Công ty TNHH Văn Hng do UBND tnh Hòa Bình cp ngày 24/01/2008.

Các tài sn bo đm khác: (i) 02 Quyn s dng đt ca bên th ba; (ii) 33 tài sn là Máy móc thiết b công trình, phương tin vn ti phc v hot đng xây dng.

Cách thc chào mua khon n:

Các cá nhân, t chc quan tâm đến vic mua n liên h đ biết thêm thông tin chi tiết theo đa ch sau:

- VietinBank Hòa Bình, đa ch: S 186, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tnh Hòa Bình. Đin thoi liên h: 0905.052.088 (Ông Phm Vit Quang - Phó phòng Tng hp)

- Thi gian liên h trước ngày 20/6/2018.

Hoc gi H sơ chào mua khon n như sau:

- Thành phn h sơ gm: Văn bn đ ngh mua n (ghi rõ giá chào mua); h sơ năng lc tài chính. Bên ngoài h sơ ghi rõ: “H sơ chào mua khon n ca Công ty C phn Thy đin Văn Hng, đa ch: xóm Dài, xã Bc Phong, huyn Cao Phong, tnh Hòa Bình”.

- Nơi nhn h sơ: Phòng Tng hp - VietinBank Hòa Bình, đa ch: S 186, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tnh Hòa Bình. Đin thoi liên h: 0905.052.088 (Ông Phm Vit Quang - Phó phòng Tng hp)

- Thi hn nhn h sơ: T chc, cá nhân có nhu cu mua n gi h sơ chào mua đến đúng đa ch nêu trên. Thi hn nhn h sơ chm nht đến 15 gi ngày 20/6/2018. VietinBank Hòa Bình có quyn t chi bt kỳ h sơ chào mua khon n nào nhn được sau thi gian trên.

Cách thc la chn bên mua khon n: VietinBank Hòa Bình s la chn người mua theo nguyên tc là người gi đy đ h sơ hp l và có giá chào mua cao nht.

Xem 1644 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.