Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Blockchain có đe dọa nghề kế toán?

Blockchain co de doa nghe ke toanKhi blockchain to ra mt bn ghi hoàn ho v quyn s hu và phương pháp chuyn giao giá tr mt cách d dàng thì vai trò ca kế toán viên s như thế nào?

Đó chính là mi quan tâm to ln ca các kế toán viên trong bi cnh công ngh được đnh hình li bi sc mnh ca blockchain.

Mi quan tâm trên xut phát t thc tế là blockchain thường được nhc đến như mt h thng s cái phân tán.

Nếu mt cun s cái được phân tán thay vì được x lý tp trung thì liu điu này có làm cho nhng vai trò kế toán c th tr nên dư tha không?

Câu tr li gn như là không. Trên thc tế trong trường hp này, “s cái” cn được hiu mt cách tng quát hơn, rng thut ng này không ch đ cp đến mt bn ghi bao gm các giao dch tài chính như kế toán hay dùng.

“Mi người thường b nhm ln bi thut ng “s cái” - Tiến s Paul Sin, Phó Tng giám đc Deloitte Trung Quc, qun lý phòng nghiên cu công ngh Blockchain ca Deloitte châu Á - Thái Bình Dương cho hay.

“S cái phân tán là mt cơ s d liu được phân phi vi s đng b hóa theo thi gian thc và không có gì liên quan ti công vic kế toán”.

Ti sao kế toán và kim toán viên cn hiu v blockchain?

Quan đim ca Sin là blockchain có ng dng nhiu hơn trong phm vi lĩnh vc tài chính.

Mi liên h gia blockchain vi các giao dch tài chính cũng ging như internet vi thư đin t - mt nn tng có th thc hin được rt nhiu vic.

Nếu mt kế toán hoc kim toán viên quan tâm v mc nh hưởng ca blockchain đến vai trò ca h thì vic này ging như "Liu các kim toán viên có b nh hưởng không nếu có mt sn phm ERP hoc cơ s d liu mi?" Sin cho rng: "Vai trò ca các kim toán viên luôn cn thiết khi có s bt tay gia các bên khác nhau hoc gia thế gii vt cht và kĩ thut s"

Các t chc đã làm vic trong nhiu năm vi các cơ quan như Phòng nghiên cu công ngh Blockchain ca Deloitte và Data61 ca CSIRO đ kim tra và điu chnh công ngh Blockchain.

Nhiu người nói rng 2018 s là năm mà Blockchain phát trin. Nhng người gn gũi vi công ngh blockchain cho rng nếu không phi năm nay, thì s rt sm sau đó công ngh này cũng s n r.

S phát trin ca Blockchain

Tiến s Mark Staples - Trưởng nhóm h thng phn mm Data61 cho biết: “Thi đim này vn còn sm, do đó chúng tôi cn xem xét công ngh này s hin din như thế nào”.

 “Có rt nhiu vic phi làm. Rt nhiu lun chng và d án thí đim đã được thc hin. Chúng tôi đang phát trin s hiu biết rõ ràng v nhng đim mnh và hn chế ca công ngh này”

“Ngoài tin k thut s, chúng ta có th thy công ngh này được s dng rng rãi trong các doanh nghip ln, nơi d liu được chia s nhiu b phn. Ti bt kỳ nơi nào có dòng tin hoc s lưu thông ca các tài sn khác, blockchain đu có th phát huy hiu qu.”

Blockchain được đnh nghĩa như thế nào? y ban Chng khoán và Giao dch Hoa Kỳ đ cp đến mt tài liu có tên là Gii thiu tóm tt v Blockchain trong đó có nói rng blockchain là mt công ngh cho phép các giao dch được tp hp thành khi và được ghi li, điu này cho phép s cái có th được truy cp bi các máy ch khác nhau và các khi thông tin được xâu thành chui bng mt mã theo trình t thi gian.

Blockchain công khai và bo mt

Thế mnh ca blockchain là nó loi b s cn thiết ca mt bn ghi trung tâm ca tt c các giao dch, ví d như các giao dch ca ngân hàng. Thay vào đó, nó đt các bn ghi thành các khi d liu, kết ni trong các chui thi gian, trên rt nhiu máy tính và máy ch, hoc trên các nút.

Các mng lưới blockchain có th được công khai, ví d như các mng lưới đng sau hu hết các đng tin đin t, hoc được s dng riêng tư trong phm vi tường la ca các t chc.

Tt c các nút lưu gi bn ghi trung thc và cp nht ca s cái, giúp cho h thng an toàn hơn so vi mt kho lưu tr trung tâm duy nht có nguy cơ chu nh hưởng ca vic b làm gi, b phá hy hoc tn công.

Song song vi vic đó, mt mt thông tin được lưu gi trong mt chui như vy mang tính an toàn hơn, các t chc s dng các mng lưới blockchain s phi gii quyết các vn đ liên quan đến bo mt, Staples cho biết.

Trên thc tế, các chuyên gia đng ý rng tt c các kế toán viên s cn đi mt vi mt công ngh mi và nó s tr thành mt phn trong quá trình làm vic hàng ngày ca h (và c khách hàng ca h).

Mt s kế toán viên s là người kim tra, thiết lp h thng đ đm bo d liu được nhp vào chui có cht lượng cao. Nhng người khác s s dng chế đ xem theo thi gian thc vào lung d liu đ thiết lp các cơ chế báo cáo hu ích cho các mc đích kinh doanh khác nhau.

Blockchain s được điu tiết như thế nào?

Trong mt bài báo viết cho Financial News London, Adena Friedman, Ch tch kiêm Giám đc điu hành ca Nasdaq, Inc, nói: "Hãy rõ ràng ngay t đu, blockchain s to ra s gián đon. Công ngh này có tim năng đ ci thin hiu qu trong các dch v tài chính, cho phép các nhà qun lý theo dõi các giao dch đáng ng trong thi gian thc gn và cui cùng đm bo rng s tuân th và minh bch được kết ni cht ch vào chính nn tng ca th trường”.

Bà khng đnh: “Vic to ra khung pháp lý, môi trường điu tiết nhm h tr ng dng ca blockchain s tr nên khó khăn hơn nhiu”.

Friedman cho biết "Các nhà qun lý có th được cp quyn truy cp vào s cái và khóa mt mã có liên quan đ quan sát các giao dch trong thi gian thc gn và xác đnh các mô hình chuyn tin gia các t chc tài chính".

“Các nhà qun lý có th xác đnh và x lý các giao dch đáng ng mt cách nhanh chóng. Điu này giúp cho các chi phí tuân th được gim bt và vi các hp đng thông minh, vic tuân th có th tr thành mt đc tính th trường c đnh”.

Các nhà nghiên cu ti Data61 đã tưởng tượng vic qun lý ging như mt nn tng m. Trong bi cnh k thut s s vượt qua biên gii và có kh năng vượt ra ngoài phm vi ca AASB (Hi đng tiêu chun kế toán Australia) và thm chí c Chun mc báo cáo tài chính quc tế, mt h thng điu tiết hin đi và tinh vi da trên logic k thut s và trên mt nn tng m có th tr thành mt bước tiến mi.

Các nhà nghiên cu cho rng h thng này có th cho phép mi người tn dng các d liu qun lý, cho phép h phát trin các công c và dch v đ đơn gin hóa các tương tác vi quy đnh, gim chi phí, thi gian và mc đ phc tp.

Blockchain s xut hin nhanh chóng và có nhiu s thay đi. Bt kp nhng thay đi này, và các cơ hi mà nhng thay đi này có th đem li nhm phát huy vic ghi chép và báo cáo kinh doanh s tr thành vn đ trng tâm đi vi vai trò ca mt kế toán viên.

Xem 4642 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.