Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

SeABank nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp

SeABank no luc dong hanh cung doanh nghiepThiết lp mi quan h sâu sc, đng hành cùng doanh nghip nhm ti đa hóa li ích cho hai bên đang là hướng đi ca mt s ngân hàng hin nay, trong đó có Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Tư duy mi đang dn hình thành trong mi quan h gia ngân hàng và doanh nghip. Nếu như trước đây, nhiu doanh nghip vn còn xu thế chy theo cơ chế ưu đãi lãi sut và các điu kin cho vay đơn thun thì hin nay, c hai phía đu n lc to nên mi quan h bn cht, hướng ti li ích chung gia hai bên. Theo đi din ca SeABank, đim quan trng nht trong vit tht cht mi quan h gia Ngân hàng vi Doanh nghip là xây dng cơ chế và gii pháp tài chính đng b nhm đáp ng nhu cu thiết thc ca doanh nghip, đc bit là ác sn phm dch v cũng đa dng hơn đ phù hp vi quy mô tng loi hình doanh nghip. Điu này th hin s thu hiu nhng khó khăn ca khách hàng và trách nhim ca ngân hàng đi vi đng vn huy đng.

SeABank đã to ra s khác bit bng vic không ch ban hành nhng sn phm tiêu chun trên th trường mà còn ban hành nhng sn phm “may đo” chuyên bit theo tng lĩnh vc như cp tín dng cho Doanh nghip lĩnh vc Thi công xây lp, Sn xut kinh doanh Nha, hoc lĩnh vc Vt tư - thiết b y tế, Dược… Nhng sn phm chuyên bit này th hin s linh hot và thu hiu ca SeABank đi vi nhu cu ca th trường và nhn được s đón nhn nhit tình t nhiu khách hàng đang có quan h giao dch vi SeABank.

Hàng lot chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng doanh nghip được trin khai: Các chương trình tín dng (Chương trình thường niên lãi sut vay ch t 7%/năm, Chương trình vay mua xe ô tô t 1%/năm, Chương trình đng hành cùng Doanh nghip theo sn phm cho vay VND lãi sut ngoi t); các chương trình Chương trình thúc đy khai thác sn phm th doanh nghip và ưu đãi khách hàng m th, Các dch v Thanh toán quc tế (L/C UPAS, nh thu xut nhp khu, Bo lãnh, Bo him)… mang li nhiu la chn cho khách hàng khi s dng sn phm vi nhiu chính sách phù hp và ưu đãi vượt tri.

Đáp ng nhu cu ca khách hàng, các chương trình và sn phm huy đng - tài khon cũng được SeABank đt nhiu đu tư và thu được các kết qu đáng k. Chui sn phm Tin gi được bao gm Tin gi Phú Quý, Tin gi Tài Lc, Tin gi Kỳ hn ngày, Gói tài khon Smart và VIP mang ti đa dng gii pháp khi có nhu cu gi tin. Đc bit sn phm Tin gi kỳ hn ngày vi tính năng thun tin, khách hàng được la chn kỳ hn gi theo ngày linh hot t 30 - 389 ngày được nhiu khách hàng quan tâm, nht là các công ty có ngun vn kinh doanh biến đng liên tc.

Tháng 4/2018, SeABank ra mt 02 gói Combo tài khon dành cho doanh nghip vi nhiu tin ích vượt tri. Khi s dng các gói Combo Account ca SeABank, doanh nghip có th tiết kim ti 55% chi phí dch v so vi mc phí khi đăng ký tng sn phm riêng l. Khách hàng ch phi đin 01 mu đăng ký duy nht và thanh toán 01 ln trong năm đ s dng đa dng sn phm dch v tin ích bao gm các dch v Tài khon thanh toán, Ngân hàng đin t, SMS Banking và Np thuế đin t, Th ghi n doanh nghip và Thanh toán hóa đơn.

SeABank đã xây dng đi ngũ chuyên viên bán hàng có năng lc và chuyên môn cao hướng ti mc tiêu như chuyên gia tư vn tài chính thc s ca khách hàng, có kiến thc và s am tường v ngành, thu hiu v hot đng kinh doanh ca doanh nghip đ tư vn và đưa ra các gói gii pháp phù hp và hiu qu nht, đng hành cùng doanh nghip trong quá trình phát trin. Vi các khách hàng ln, SeABank có riêng Hi đng tư vn đ đưa ra các gii pháp tài chính hiu qu đc thù, riêng bit. Đng thi, SeABank luôn c gng theo sát hot đng kinh doanh ca doanh nghip, giúp h qun lý các ch s đ đưa ra nhng tư vn kp thi, tăng cường qun tr ri ro đ ch đng bo v an ninh tài chính cho khách hàng và Ngân hàng.

Nhng n lc hết mình và s tn tình đng hành cùng doanh nghip trong sut 24 năm hot đng đã giúp SeABank gt hái thành công vi mt lot gii thưởng danh giá t các t chc tài chính uy tín trên thế gii và khu vc như: Ngân hàng có dch v qun lý tài sn tt nht (Best Wealth Manager - Vietnam Rising Star) ca Tp chí The Asset (Hong Kong); Ngân hàng có dch v qun lý dòng tin tt nht Vit Nam (Best Cash Management Bank 2016) ca Tp chí Global Financial Market Review (GFM); Ngân hàng có dch v doanh nghip va và nh tt nht Vit Nam (Best SME Bank Services Vietnam 2016) ca Tp chí Capital Finance Intenational.

Trong năm 2018 và nhng năm tiếp theo, bên cnh vic tiếp tc duy trì và đy mnh cung cp các sn phm dch v, gii pháp tài chính nhm đáp ng hiu qu nhu cu sn xut kinh doanh ca doanh nghip, SeABank s tiếp tc khai thác nhiu gii pháp tài chính đc thù theo các ngành ngh kinh doanh mũi nhn, ch đng tiếp cn doanh nghip theo hướng tư vn và đng hành lâu dài.

Xem 4275 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.