Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

VietinBank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và trung dài hạn các lĩnh vực ưu tiên

Vietinbank anh hoat dongT ngày 11/01/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) thc hin gim 0,5%/năm lãi sut cho vay ngn hn và trung dài hn bng VND đi vi các lĩnh vc ưu tiên khuyến khích phát trin.

Các đi tượng được đc bit chú trng là: các doanh nghip hot đng trong lĩnh vc nông nghip ng dng công ngh cao; doanh nghip xut nhp khu; doanh nghip va và nh tham gia các chui liên kết; doanh nghip hot đng trong lĩnh vc công nghip ph tr; doanh nghip khi nghip có phương án, d án sn xut kinh doanh kh thi, hiu qu, đc bit là các h gia đình, h kinh doanh cá th nâng cp thành doanh nghip. Đây cũng là các lĩnh vc có giá tr gia tăng cao, được ưu tiên phát trin theo đnh hướng ca Đng và Chính ph, to đng lc chung cho tăng trưởng nn kinh tế.

Cùng vi đó, các chương trình tín dng vi các mc lãi sut cho vay đc bit ưu đãi s tiếp tc được VietinBank áp dng đi vi các doanh nghip có tình hình tài chính tt, sn xut kinh doanh hiu qu, s dng toàn din các sn phm, dch v ca VietinBank.

Xem 4072 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.