Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018
TIN MỚI

VietinBank Hưng Yên thông báo bán khoản nợ có Tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Hưng Yên thông báo bán khon n/Tài sn bo đm ca Công ty C phn XNK Hưng Yên ti VietinBank Hưng Yên đ x lý thu hi n vay.

Thông tin v khon n, tài sn bo đm cho khon n và cách thc chào mua khon n như sau:

Thông tin v khon n:

1. Tên và đa ch ca bên n

- Tên: Công ty C phn XNK Hưng Yên.

- Đa ch: Quc l 5, xã D S, huyn M Hào, tnh Hưng Yên.

2. Tng dư n ca Công ty C phn XNK Hưng Yên ti VietinBank Hưng Yên tm tính đến hết ngày 31/12/2017 là: 33.846.721.597 VND, gm:

- Dư n gc là: 11.926.910.425 VND .

- Lãi chưa tr là: 21.919.811.172 VND.

Thông tin v Tài sn bo đm cho khon n: Là giá tr quyn khai thác (nhà xưởng, các công trình xây dng, vt kiến trúc… xây dng trên đt) tha s 133, t bn đ s 06 (tng din tích 12.760 m2) ti: Th trn Lương Bng, huyn Kim Đng, tnh Hưng Yên theo Giy chng nhn quyn s dng đt s AC 245195, s vào s cp Giy chng nhn QSD đt là T00598QSDĐ/QĐ-1791/T-2000 do UBND tnh Hưng Yên cp ngày 29/8/2005 và thay đi tên người s dng là Công ty C phn XNK Hưng Yên ngày 22/12/2009.

Ngun gc s dng: Nhà nước cho thuê đt, tr tin hng năm. Thi hn s dng: T ngày 01/11/2000 đến ngày 01/11/2050. Đt có kích thước như¬ sau:Chiu rng 80m, mt tin giáp quc l 39A (đường đi Hưng Yên Hà Ni); Chiu sâu 133m và 118m.

Trên đt có các hng mc công trình như: Nhà điu hành, nhà xưởng, nhà x lý cht thi, nhà ăn, nhà bếp... cùng các vt kiến trúc khác có trên đt.

 Là h thng máy móc thiết b gm có: Máy ra dưa; Máy in phun công nghip; Máy đóng dây đai, Máy đánh lông ln; Thiết b giết m ln; H thng ni hơi đt du; H thng máy móc thiết b lnh; Máy phát đin; Trm biến áp.

Cách thc chào mua khon nợ: Cá nhân, t chc quan tâm đến vic mua n/mua tài sn bo đm liên h trc tiếp vi VietinBank Hưng Yên đ biết thêm thông tin chi tiết theo đa ch sau:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam - Chi nhánh Hưng Yên

- Đa ch: S 01, đường Đin Biên 1, phường Lê Li, thành ph Hưng Yên, tnh Hưng Yên.

- Đin thoi: 0221.3862.210.

- Cán b đu mi: Nguyn Bích Hường - Chc v: Trưởng phòng Tng hp.

- Thi gian liên h: Trước 17 gi 00 phút ngày 30/01/2018.

H sơ chào mua khon n/Tài sn bo đm:

- Thành phn h sơ gm: Văn bn đ ngh mua n (ghi rõ giá chào mua); H sơ năng lc tài chính. Thông tin ngoài h sơ (ghi rõ): “H sơ chào mua khon n ca Công ty C phn XNK Hưng yên, đa ch: Quc l 5, xã D S, huyn M Hào, tnh Hưng Yên”.

- Đa ch nhn h sơ: Phòng Tng hp VietinBank Hưng Yên, s 01, đường Đin Biên 1, thành ph Hưng Yên, tnh Hưng Yên. Đin thoi liên h 0221.3862.210.

- Thi hn nhn h sơ: Chm nht đến 17 gi 00 phút ngày 30/01/2018.

Cách thc la chn bên mua khon n/Tài sn bo đm: VietinBank Hưng Yên s la chn nhà đu tư theo nguyên tc nhà đu tư gi đy đ h sơ hp l và có giá chào mua cao nht.

Xem 3988 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.