Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018
TIN MỚI

VietinBank Hà Tĩnh thông báo thu giữ Tài sản bảo đảm

Thong baoNgày 11/01/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Hà Tĩnh ra Thông báo s 07/TB-NHCT-HAT, v vic thu gi Tài sn bo đm ca khách hàng là bà Phm Th Anh Đào (Đa ch: Khi 2, th trn Xuân An, huyn Nghi Xuân, tnh Hà Tĩnh) đ x lý thu hi n vay.

Tài sn cn thu gi là: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s BG 102110 do UBND huyn Nghi Xuân cp ngày 23/3/2012. Đa ch tha đt: Khi 2, th trn Xuân An, huyn Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tài sn cn thu gi được thế chp theo Hp đng bo đm s 16150011/HĐTC ngày 29/01/2016.

Lý do thu gi Tài sn bo đm do bà Phm Th Anh Đào đã vi phm các điu khon trong hp đng tín dng, không thanh toán n đúng hn, toàn b dư n gc đã chuyn thành n quá hn theo các Hp đng tín dng đã ký kết vi VietinBank Hà Tĩnh.

Thi gian thu gi Tài sn bo đm: Ngày 29/01/2018.

Xem 3720 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.