Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

VietCapital Bank được thành lập Chi nhánh Nghệ An

VietCapital Bank anh hoat dongNgày 10/01/2018, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có văn bn s 232/NHNN-TTGSNH chp thun thành lp chi nhánh Ngh An ca Ngân hàng Bn Vit (VietCapital Bank).

Theo đó, Thng đc NHNN chp thun VietCapital Bank được thành lp chi nhánh ti tnh Ngh An vi tên Ngân hàng thương mi c phn Bn Vit - Chi nhánh Ngh An, đa ch 16 ngõ 2, đường Trn Quang Diu, khi 17, phường Trường Thi, thành ph Vinh, tnh Ngh An.

VietCapital Bank có trách nhim thc hin các th tc khai trương hot đng, đăng ký, đăng báo đi vi chi nhánh đã được chp thun nêu ti văn bn này theo quy đnh ti Thông tư s 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước quy đnh v mng lưới hot đng ca ngân hàng thương mi và các quy đnh ca pháp lut hin hành có liên quan.

Trong thi hn 12 tháng k t ngày ký văn bn này, VietCapital Bank phi khai trương hot đng chi nhánh đã được chp thun nêu trên. Quá thi hn này, văn bn chp thun ca Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiu lc.

Xem 1562 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.