Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Lựa chọn được 14 dự án start up sau 1 năm hoạt động

Lua chon duoc 14 du an start up sau 1 nam hoat dongK t ngày 10/8/2017, th trường chng khoán phái sinh (TTCKPS) chính thc đi vào hot đng, sau hơn 4 tháng khai trương đã đt được mc tăng trưởng tốt và n đnh.

Trên th trường luôn duy trì 4 mã sn phm theo thông l quc tế. Trong mi tháng đu có 1 mã sn phm đáo hn vào ngày th năm th 3 ca tháng và HNX đã niêm yết b sung sn phm thay thế vào ngày giao dch tiếp theo. Ti thi đim cui tháng 12/2017, có 4 mã hp đng được giao dch là VN30F1801, VN30F1802, VN30F1803 và VN30F1806 đáo hn vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 6/2018.

Nhìn chung, TTCKPS duy trì tc đ tăng trưởng đu đn, vi khi lượng giao dch tháng sau cao hơn tháng trước.Trong vòng hơn 4 tháng, vi 101 phiên giao dch, tng khi lượng giao dch trên th trường phái sinh đt 1.106.353 hp đng, tương ng giá tr giao dch (theo quy mô danh nghĩa hp đng) đt hơn 96.297 t đng.

Tính bình quân, khi lượng giao dch đt 10.954 hp đng/phiên và giá tr giao dch theo quy mô danh nghĩa đt 953,44 t đng/phiên. Nếu như trong tháng 8/2017, khi lượng giao dch trung bình phiên ch đt 3.653 hp đng thì đến tháng 12, khi lượng giao dch trung bình phiên tăng gp 4,7 ln đt 17.029 hp đng, trong đó phiên giao dch ngày 12/12/2017 có khi lượng giao dch ln nht trong 4 tháng qua, đt 27.994 hp đng, tương ng giá tr giao dch 2.508,56 t đng.

Trong nhng tháng cui năm, din biến tích cc ca ch s VN30 trên th trường cơ s khiến ch s tương lai hu hết các kỳ hn đu tăng theo. Các hp đng tương lai kỳ hn ngn tiếp tc giao dch mc thp hơn ch s VN30, thanh khon tp trung vào các hp đng kỳ hn ngn, phù hp vi thông l quc tế. S biến đng mnh ca ch s VN30 trong phiên khiến cho hot đng giao dch ca hp đng tương lai tăng mnh, đc bit ti thi đim cui tháng 10, đu tháng 11.

Khi lượng m (OI) toàn th trường cũng tăng mnh theo các tháng. Tính đến cui phiên giao dch ngày 29/12/2017, tng khi lượng OI toàn th trường đt 8.077 hp đng, tăng gp 3,7 ln so vi thi đim cui tháng 8, trong đó OI ca các mã hp đng VN30F1801, VN30F1802, VN30F1803 và VN30F1806 ln lượt là 5.890 hp đng, 797 hp đng, 1.018 hp đng và 372 hp đng.

S lượng tài khon giao dch phái sinh liên tc được m, trung bình mi ngày có 169 tài khon mi. Tính đến ngày 29/12/2017, đã có 17.116 tài khon giao dch phái sinh được m. Tuy nhiên, hot đng giao dch tp trung ch yếu các nhà đu tư cá nhân trong nước (97,68%), nhà đu tư t chc trong nước ch chiếm khong 2,21%, hot đng t doanh ca các công ty chng khoán chiếm 1,97% khi lượng giao dch toàn th trường. Giao dch ca nhà đu tư nước ngoài ch chiếm 0,11% khi lượng giao dch toàn th trường và t tháng 11 nhà đu tư nước ngoài bt đu giao dch phái sinh nhiu hơn.

Xem 2383 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.