Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Sacombank chú trọng hiệu quả hoạt động của mạng lưới

Sacombank anh hoat dongNăm 2017, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã mnh tay sp xếp li các đim giao dch, chun hóa hot đng kinh doanh đ khng đnh v thế mt trong nhng Ngân hàng bán l hàng đu Vit Nam.

Không ngng m rng

Ngay t khi mi thành lp, Sacombank đã mang hoài bão làm thế nào đ sn phm dch v ca Ngân hàng có th tiếp cn đến tng người dân trên khp mi min đt nước mt cách nhanh nht.Vì vy trong 20 năm đu tiên t khi ra đi, phát trin mng lướilà mt trong nhng gii pháp then cht trong chiến lược ca Sacombank. Đến năm 2012, h thng mng lưới lên đến gn 430 đim giao dch là li thế ni bt ca Sacombank trong nhóm các ngân hàng TMCP trong nước, ph kín các tnh thành khu vc Đông Nam b, Tây Nam b, Bc Trung b, Nam Trung b và Tây Nguyên, đng thi tiên phong m rng hot đng ra khi biên gii Vit Nam vi Chi nhánh ti Lào và Campuchia (đã được nâng cp lên Ngân hàng con vào năm 2011 và 2015). Chiến lược này càng th hin tm nhìn ca Sacombank khi Thông tư 21 ca NHNN được ban hành vào năm 2013 “siết cht” vic m thêm chi nhánh, phòng giao dch ca các ngân hàng thương mi.    

Mt bước ngot khác đã nâng tm hơn na quy mô hot đng ca Sacombank sau khi sáp nhp thành công vào ngày 01/10/2015 vi 563 đim giao dch, đng th 5 trong h thng ngân hàng ti Vit Nam, ch sau 4 NH quc doanh. Và đến nay, mng lưới ca Sacombank đã lên đến con s 566 đim giao dch, trong đó gm 552 đim ti 48/63 tnh thành Vit Nam và 14 đim ti 2 nước Lào, Campuchia, tiếp tc duy trì v trí dn đu trong nhóm ngân hàng TMCP tư nhân.

Tăng cường cht lượng

Bên cnh m rng v s lượng, Sacombank còn chú trng tăng cường hiu qu hot đng ca mng lưới. Trong vòng 2 năm qua, Ngân hàng đã thc hin tái b trí 181 đim giao dch, c th là nâng cp toàn b các Qu tiết kim lên mô hình Phòng giao dch, chuyn quyn qun lý các đim giao dch có đa bàn chng chéo, đi tên, di di các đim giao dch có v trí gn nhau đến các đa bàn tim năng hơn. Đa bàn mà Sacombank đang hướng đến là các khu vc ngoi thành, vùng ven, vùng sâu, vùng xa đ góp phn phát trin nông nghip, nông thôn. Các đim giao dch đu nhanh chóng n đnh, tăng trưởng tích cc và chiếm th phn đáng k các đa phương.

Đc bit, theo Đ án tái cơ cu đã được NHNN phê duyt, Sacombank s được m 14 chi nhánh phía Bc trên cơ s chuyn đi giy phép ca các chi nhánh hin có và thành lp 14 PGD trên cơ s các chi nhánh đã chuyn giy phép đ tiếp tc phc v khách hàng ti đa bàn. Như vy, trong thi gian sp ti, Sacombank s ln lượt có mt ti các tnh như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Đnh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bc Giang, Hà Giang, Bc Kn… Đây là mt bước tiến mnh m trong phát trin mng lưới ca Sacombank khi hin nay hu hết các ngân hàng đu b hn chế m chi nhánh theo quy đnh ca Thông tư 21. Sau khi hoàn tt khai trương 14 chi nhánh này, Sacombank s ph kín mng lưới ti 62/63 tnh thành Vit Nam.

Không dng li đó, Sacombank còn đu tư mua và xây dng các tr s chi nhánh, phòng giao dch vi cơ s vt cht hin đi, ta lc ti các v trí đc đa, thun li cho giao dch. Đó là th hin cam kết gn bó ca Ngân hàng đi vi s phát trin ca các thành phn kinh tế trên đa bàn.

Xem 11256 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.