Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất cho vay VNĐ

Vietcombank anh hoat dongT 15/01 - 31/12/2018, vi mc tiêu đng hành cùng doanh nghip, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) tiếp tc tiến hành gim lãi sut cho vay đi vi 05 đi tượng ưu tiên.

Theo đó, lãi sut cho vay ngn hn ti đa bng đng Vit Nam vi khách hàng vay đ đáp ng nhu cu vn phc v mt s lĩnh vc, ngành kinh tế được điu chnh gim v mc ti đa 6%/năm.

C th:

- Đi vi các khon cho vay hin hu có lãi sut 6,5%/năm s được đng lot gim 0,5% v mc 6%/năm.

- Đi vi các khon cho vay hin hu có lãi sut trên 6%/năm cũng được điu chnh gim v 6%/năm.

- Các khon gii ngân mi t nay đến hết năm 2018 áp dng mc lãi sut ưu đãi ti đa là 6%/năm.

Đi tượng áp dng:

- Phát trin nông nghip, nông thôn theo quy đnh ca Chính ph v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn;

- Thc hin phương án kinh doanh hàng xut khu theo quy đnh ti Lut thương mi và các văn bn hướng dn Lut thương mi;

- Phc v kinh doanh ca các doanh nghip nh và va theo quy đnh ca Chính ph v tr giúp doanh nghip nh và va;

- Phát trin ngành công nghip h tr theo quy đnh ca Chính ph v phát trin công nghip h tr;

- Phc v kinh doanh ca doanh nghip ng dng công ngh cao theo quy đnh ti Lut công ngh cao và các văn bn hướng dn Lut công ngh cao;

- Nông nghip ng dng công ngh cao;

- Doanh nghip khi nghip.

Xem 3979 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.