Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

VietinBank giúp 83 hộ nghèo huyện Quốc Oai có nhà mới

VietinBank giup 83 ho ngheo huyen Quoc Oai co nha moiNgày 10/01/2018 ti UBND huyn Quc Oai, TP. Hà Ni, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) t chc L bàn giao 83 công trình xây mi và sa cha nhà cho các h nghèo ca đa phương.

Quc Oai là huyn trc thuc TP. Hà Ni (t năm 2008) vi din tích hơn 147 km2 bao gm 1 th trn và 20 xã. Trong nhng năm qua, chương trình gim nghèo, tăng giàu được huyn Quc Oai đc bit quan tâm. UBND huyện đã giao cho cơ quan Thường trực y ban Mt trn T quc huyn phi hp vi Phòng Lao đng - Thương binh và Xã hi xây dựng chương trình t chc thc hin đng b các chính sách, nhóm gii pháp gim nghèo sát vi nhu cu thc tế ca các h nghèo. Tính đến cui năm 2017, toàn huyn Quc Oai còn 280 h nghèo, 1.984 h cn nghèo.

Nhm chung tay vi huyn Quc Oai sm hoàn thành các mc tiêu gim nghèo bn vng gn vi chương trình xây dng nông thôn mi, VietinBank đã tài tr xây mi, sa cha 83 căn nhà cho các h nghèo ti đa phương. Tng kinh phí VietinBank tài tr là 2 t 640 triu đng.

VietinBank cũng tham gia h tr giám sát, kim tra đ đm bo các công trình nhà được các đơn v thi công xây dng đm bo tiêu chí 3 cng (nn cng, mái cng, khung cng). Đến nay, 83 công trình nhà bao gm xây mi và sa cha đã hoàn thin đm bo cht lượng đ nghim thu, bàn giao và đưa vào s dng.

Làm tt công tác an sinh xã hi, chia s trách nhim vi cng đng là mt trong nhng mc tiêu quan trng ca VietinBank. Đến nay VietinBank đã và đang tài tr công tác an sinh xã hi ti khp 63 tnh/thành vi tng s tin trên 6.700 t đng.

Riêng ti huyn Quc Oai, TP. Hà Ni t năm 2012 đến nay, VietinBank đã tài tr trên 3,6 t đng đ xây dng và sa cha 126 nhà cho người nghèo và nhiu tài tr khác…

Xem 6881 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.