Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

VietinBank cho vay với lãi suất chỉ từ 7,7%/năm

VietinBank cho vayHin Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đang trin khai chương trình “Lãi gn kết, tha sc vay” ưu đãi lãi sut cho vay dài hn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghip nh có nhu cu vay vn trung và dài hn phc v mc đích tiêu dùng và sn xut kinh doanh.

VietinBank áp dng lãi sut ưu đãi cho vay t 7,7%/năm vi thi gian ưu đãi đến 12 tháng cho các khách hàng gii ngân khon vay có thi hn t 36 tháng tr lên.

Đi vi các khon vay t 60 tháng tr lên, khách hàng được ưu đãi lãi sut ti thiu t 8,62%/năm vi thi gian ưu đãi lên đến 24 tháng.

Đc bit đi vi các khon vay t 120 tháng tr lên, khách hàng được VietinBank áp dng mc lãi sut t 9,5%/năm trong thi gian ưu đãi ti đa 36 tháng. Mt đim hp dn là VietinBank không gii hn s tin được áp dng ưu đãi.

Ngoài ra, khi tham gia Chương trình, khách hàng mua bo him ti Công ty Bo him VietinBank (VBI) s được gim 25% phí so vi biu phí gc các loi bo him: Bo him Người vay vn VietinCare, Bo him Vt cht nhà tư nhân VietinHome; Bo him Du lch quc tế; Bo him Cháy n bt buc.

Thông tin chi tiết th l ca Chương trình xem ti đây hoặc liên h: chi nhánh/phòng giao dch VietinBank trên toàn quc hoc qua Contact Center: 1900 558 868; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 2924 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.