Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Agribank AMC bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaCông ty Qun lý n và khai thác tài sn Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank AMC) thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian bt đu vào hi 9h00 ngày 15/01/2018.

Ni dung

Mô t v tài sn: Căn h 204 Nhà No17-2 Khu ĐTM Sài Đng, phường Phúc Đng, qun Long Biên, thành ph Hà Ni; Din tích sàn: 77,77 m2 theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BI 513387, s vào s cp giy chng nhn: 854 do UBND Qun Long Biên cp ngày 27/03/2012.

Ngun gc tài sn: là tài sn thế chp bo đm cho nghĩa v vay vn ca ca Công ty TNHH thương mi và sn xut Tân Tri K ti Agribank Chi nhánh S Giao dch.

Giá khi đim: 1.200.000.000 đng (Bng ch: Mt t, hai trăm triu đng).

Tin đt trước: 180.000.000 đng (Bng ch: Mt trăm tám mươi triu đng).

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Tin phí h sơ tham gia đu giá: 500.000 đng/h sơ.

- Đơn v t chc đu giá: Công ty C phn Đu Giá Vit Á. Đa ch: Phòng 304 s 88 ph Phm Ngc Thch, phường Trung T, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni.

- Bên có tài sn đu giá: Công ty TNHH MTV Qun lý n và Khai thác tài sn Agribank. Đa ch: S 4 Phm Ngc Thch, phường Kim Liên, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni.

- Thi gian, đa đim xem tài sn: T ngày 03/01/2018 đến ngày 04/01/2018 ti đa đim tài sn.

- Thi gian, đa đim, điu kin, cách thc tham gia đu giá: Mi cá nhân, t chc đ điu kin theo lut đnh mua và np h sơ t ngày thông báo bán đu giá đến trước 16h00 ngày 12/01/2018 ti Văn phòng Công ty C phn Đu giá Vit Á.

- Thi gian thu tin đt trước: Đến 16h00 ngày 12/01/2018.

Tin đt trước np vào tài khon ca Công ty TNHH MTV Qun lý n và Khai thác tài sn Agribank, tài khon s: 1300-201232818 m ti Agribank  Chi nhánh Thăng Long.

- Thi gian, đa đim t chc đu giá: vào hi 9h00 ngày 15/01/2018 ti Phòng Đu giá - Công ty C phn Đu giá Vit Á, đa ch: Phòng 304, s 88 ph Phm Ngc Thch, phường Trung T, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Công ty Qun lý n và khai thác tài sn Agribank - S 4 Phm Ngc Thch, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni. S đin thoi: 0243.772.8432. Website: www.agribankamc.com.

- Agribank Chi nhánh S Giao dch - S 02 Láng H, Ba Đình, Hà Ni.  Ch Hnh: 0904.434.996.

- Công ty C phn Đu giá Vit Á. Đa ch giao dch: Phòng 304, s 88 ph Phm Ngc Thch, phường Trung T, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni. Đin thoi: 0243.7965198/ Fax: 0243.7965199.

Xem 4155 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.