Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

OCB tài trợ trọn gói lĩnh vực thi công, xây lắp

OCB tai tro tron goi linh vuc thi cong xay lapNgân hàng Phương Đông (OCB) va công b sn phm tài tr trn gói cho khách hàng đ phc v các hp đng kinh tế nhm thi công, cung cp nguyên vt liu ký vi ch đu tư/nhà thu chính mà Ch đu tư/nhà thu chính cũng đang là khách hàng ca OCB.

Vi sn phm chuyên bit này, OCB s không yêu cu tài sn cm c, thế chp khi cho vay, cp bo lãnh d thu, bo lãnh thc hin hp đng, bo lãnh hoàn tin tm ng, bo lãnh thanh toán; T l ký qu thp (ch ti đa 5% vi bo lãnh d thu và thc hin hp đng; ti đa 20% đi vi bo lãnh hoàn tin tm ng)… và nhiu ưu đãi vượt tri khác.

Là Ngân hàng có nhiu năm kinh nghim tài tr cho các d án thi công, xây lp, vi phương châm mang đến “Gii pháp tài chính trn gói - an tâm, vng vàng thi công”, OCB cam kết đng hành cùng vi khách hàng và mong mun to ra dch v trn gói nhm: Phc v nhà thu chính, nhà thu ph, nhà cung cp nguyên vt liêu cho các d án/công trình xây dng ca Ch đu tư/nhà thu chính đang là khách hàng ca OCB, bt đu t khi tham gia d thu cho đến khi hoàn thành d án/công trình xây dng khi khách hàng tha điu kin tài tr theo quy đnh OCB (bao gm c Doanh nghip tư nhân).

Phương thc tài tr linh hot theo hn mc ngn hn, cho vay món tng ln tùy thuc vào nhu cu ca Doanh nghip. Vic gii ngân, cp bo lãnh không yêu cu tài sn thế chp mà ch cn da trên qun lý dòng tin t Ch đu tư/nhà thu chính s thanh toán cho Doanh nghip. T l tài tr da trên dòng tin chuyn v t Ch đu tư/nhà thu chính có th lên đến 80% giá tr dòng tin, trường hp khách hàng thế chp tài sn bo đm là Bt đng sn, t l tài tr vn, cp bo lãnh có th lên đến 90- 95%;

Ngoài các ưu đãi v t l ký qu thp, không yêu cu tài sn cm c, thế chp, OCB cũng mong mun mang đến mt sn phm vi lãi sut cho vay hp lý, mc phí phát hành bo lãnh cam kết cnh tranh so vi th trường, thi gian x lý h sơ nhanh chóng và đơn gin.

Hin OCB cũng đang cung cp thêm nhiu sn phm dch v, chương trình ưu đãi cho khách hàng doanh nghip m tài khon, thu chi, tài tr hãng hàng không, mua xe ô tô làm phương tin đi li, kinh doanh… đ đáp ng tt nht nhu cu ca doanh nghip vào dp cui năm âm lch.

Xem 2645 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.