Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Fintech là xu hướng hợp tác tài chính tại Việt Nam

Fintech la xu huong hop tac tai chinh tai Viet NamChiu 05/01, Phó Th tướng Vương Đình Hu đã tiếp ông Kim Jung Tai, Ch tch Tp đoàn tài chính Keb Hana ca Hàn Quc.

Ông Kim Jung Tai đánh giá cao môi trường kinh doanh n đnh, không ngng được ci thin ca Vit Nam trong nhng năm qua và cho biết, trong thi gian ti s đu tư vn trc tiếp hoc qua các qu vào cơ s h tng và m rng hp tác vi các chế đnh tài chính ca Vit Nam qua các công ty tài chính-công ngh fintech.

Hin ti, Keb Hana đang hp tác tích cc vi Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) trong lĩnh vc tài chính nhm gia tăng giá tr ca mi bên và giúp BIDV phát trin các dch v tài chính, tín dng trong thi gian ti.

Phó Th tướng Vương Đình Hu cho biết Chính ph Vit Nam hoan nghênh và chào đón các nhà đu tư Hàn Quc, trong đó có Tp đoàn tài chính Hana ti đu tư, góp phn phát trin đa dng th trường tài chính ca Vit Nam.

Đc bit, Vit Nam đang tp trung đu tư cho h tng cơ s vi ngun vn rt ln thông qua các hình thc hp tác công-tư. Vit Nam mong mun Hana tìm hiu, thúc đy đu tư trc tiếp hoc đu tư gián tiếp trong lĩnh vc này. Bên cnh đó, Hana có th tham gia mnh m vào hot đng tái cơ cu ngân hàng ti Vit Nam hin đang được hoàn thin bng các khuôn kh pháp lý cao nht. “Chính ph Vit Nam xác đnh năm 2018 là năm tăng tc cơ cu li h thng ngân hàng-tài chính. Đây là cơ hi đu tư, hp tác ca các Tp đoàn tài chính như Keb Hana”, Phó Th tướng cho biết.

Phó Th tướng Vương Đình Hu đánh giá cao vic Keb Hana hp tác vi BIDV trong thi gian qua và cho rng hai bên có nhiu tim năng trong khai thác lĩnh vc fintech và thanh toán di đng Vit Nam trong thi gian ti.

Xem 1222 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.