Sunday, 11 April 2021
TIN MỚI

VIB chính thức triển khai dịch vụ phát hành nhanh thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

VIB chinh thuc trien khai dich vu phat hanh nhanh the thanh toan toan cau VIB PlatinumNgân hàng Quc tế (VIB) va chính thc trin khai dch v phát hành nhanh th thanh toán toàn cu VIB Platinum ti Hà Ni và thành ph H Chí Minh.

Vi dch v này, ch 5 phút sau khi đăng ký m th thành công ti quy, khách hàng nhn ngay th thanh toán đ bt đu giao dch và tn hưởng ưu đãi hoàn tin không gii hn đến 2% cho mi chi tiêu.

Chia s dch v phát hành nhanh th thanh toán toàn cu (IDC) Platinum, bà Tường Nguyn - Giám Đc Trung tâm Th VIB cho biết: “S hu th nhanh chóng luôn là mt trong nhng yêu cu hàng đu ca khách hàng Vit khi đăng ký m th. Vi dch v phát hành nhanh th IDC Platinum ti các chi nhánh trên c nước, chúng tôi mong mun đem li mt tri nghim thun tin ti đa bên cnh t l hoàn tin hp dn và bo mt ti ưu. Đây là hot đng trong chiến lược phát trin mng th ca VIB nhm thc hin hóa tm nhìn VIB dn đu xu thế th ti Vit Nam và đóng góp tích cc trong quá trình thúc đy xã hi không tin mt ca Chính ph”.

- Hoàn tin không gii hn, đến 2% cho mi chi tiêu

Th IDC ca VIB mang ưu đim vượt tri v mc hoàn tin cao và không gii hn, bao gm hoàn 1% không gii hn cho tt c các giao dch chi tiêu và hoàn thêm 1% cho chi tiêu trc tuyến. Đây là mc hoàn tin hp dn nht th trường hin nay dành cho th thanh toán.

- Phát hành th trong 5 phút

Vi dch v này, VIB phát hành nhanh và giao th IDC Platinum ngay ti quy trong vòng 5 phút sau khi khách hàng thc hin đăng ký m th thành công. Sau khi nhn th, ch th có th kích hot th nhanh chóng, nhn mã PIN hoc thay đi mã PIN ngay lp tc thông qua ng dng MyVIB, và bt đu chi tiêu được ngay.

- Ln đu tiên ch th ti Vit Nam được bo v toàn din

Ch th IDC Platinum được hưởng min phí bo him ri ro cho mi giao dch th đ chi tiêu trc tuyến và rút tin ti ATM. Khách hàng rút tin ti ATM vi th IDC nếu b mt tin trong vòng 30 phút t lúc rút tin s nhn bi thường toàn b s tin đã rút và phí sơ cp cu phát sinh, ti đa theo gii hn ti hp đng bo him, trong vòng 12 gi k t khi xy ra s v. Trường hp mua sm trc tuyến và thanh toán vi th IDC mà không nhn được hàng hóa, không nhn đ, hoc hàng hóa b hư hi mà không được hoàn tin t người bán, ch th s được bi thường giá tr hàng hóa đã mua, ti đa 9 triu đng cho mi s kin bo him.

Đc bit, ch th IDC ca VIB cũng được Bo v danh tính th MasterCard min phí vi tính năng bo mt vượt tri khi giám sát và cnh báo ri ro b đánh cp danh tính cho tt c các hng mc khách hàng đăng ký bao gm: Th tín dng, th y tế, tài khon ngân hàng, bng lái xe, th bo him xe, th các chương trình liên kết, ...

- Qun lý th mi lúc mi nơi vi MyVIB

Th IDC ca VIB được áp dng các công ngh bo mt tiên tiến và tích hp tính năng cho phép ch th d dàng qun lý th mi nơi, mi lúc qua ng dng Ngân hàng di đng MyVIB. Điu này giúp ch th ch đng khóa th trong nhng trường hp khn cp hay kích hot th, khóa / m tính năng thanh toán trc tuyến, đt li mt mã th và đi đim thưởng thun tin, nhanh chóng ngay trên đin thoi di đng vi vài giây thao tác mà không cn liên h tng đài hay đến chi nhánh VIB.

Vi th VIB IDC Platinum, người dùng được tri nghim nhng công ngh th hin đi trên thế gii. Đin hình như vi công ngh Thanh toán không tiếp xúc Contactless, ch th ch cn chm nh th vào thiết b thanh toán và hoàn tt giao dch, th không ri tay, nhanh chóng và an toàn hơn. Hay Mã PIN đin t - Green PIN, cp ngay mã PIN th trên ng dng MyVIB và ch th có th thay đi mã PIN cũng trên ng dng này.

- Ưu đãi hp dn 365 ngày/năm cho ch th IDC

Ch th IDC ca VIB đang được hưởng rt nhiu ưu đãi gim giá khi ăn ung, mua sm và du lch, như gim 10% ti Haagen-Dazs, Meetfresh, Snowee; Gim 10% ti các thương hiu ni tiếng L’Occitane, BVLGARI, Ninh Khương, thi trang Marc; Gim 15% ti ni tht Fitin.vn; Gim 7% khi đt phòng khách sn, gim thêm 25% cho các khách sn ni đa Vit Nam ti www.agoda.com/vib ; và gim đến 30% ti Ana Mandara Nha Trang, Mia Resorts, Six Senses Resorts…

Thông tin chi tiết, xem ti www.vib.com.vn

Read 113 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng