Chủ nhật, 11 Tháng 4 2021
TIN MỚI

Fed cảnh báo nhiều rủi ro đối với kinh tế Mỹ dù có hy vọng về vaccine ngừa COVID-19

Fed canh bao nhieu rui ro doi voi kinh te MyNgày 19/02, trong báo cáo Chính sách tin t mi nht trình lên Quc hi, Cc D tr Liên bang M (Fed ) đã cnh báo dù vaccine nga dch viêm đường hô hp cp COVID-19 mang li hy vng chm dt đi dch COVID-19, ri ro đi vi trin vng kinh tế M vn còn đáng k.

Bn báo cáo nêu rõ đi dch COVID-19 tiếp tc đè nng lên hot đng kinh tế và th trường lao đng M và trên toàn thế gii, ngay c khi các chiến dch tiêm chng đang được trin khai.

Fed nhn mnh tc đ tiêm chng, tc đ lây lan đi dch và khi nào mi người dân ni li các hot đng bình thường vn rt không chc chn, đc bit là khi xut hin các biến th mi d lây lan hơn ca virus SARS-CoV-2 gây ra dch COVID-19. Trong khi đó, trin vng nn kinh tế li ph thuc rt ln vào din biến ca đi dch.

Bên cnh đó, Fed cũng ch ra đi dch COVID-19 còn làm gián đon vic hc tp tt c các cp bc trong h thng giáo dc. Điu này có th dn đến nhng tác đng tiêu cc dai dng lên trình đ hc vn và tương lai tài chính ca nhng hc sinh b nh hưởng. Fed đng thi lưu ý nhng tác đng kinh tế lâu dài ca đi dch là rt khó d đoán.

Fed cũng cnh báo các doanh nghip  đang đi mt vi ri ro phá sn đáng k do đòn by kinh doanh hin đang gn mc cao lch s.

Báo cáo nói rng ri ro ngn hn liên quan đến vic tr lãi và tin vay gc các khon n có th được hn chế nh các yếu t như s tin mt khá ln trên bng cân đi ca các công ty quy mô ln, lãi sut thp cùng trin vng thu nhp được ci thin gn đây. Dù vy, ri ro mt kh năng thanh toán ti các doanh nghip nh và va, cũng như ti mt s công ty ln vn còn.

Fed cam kết rng chính sách tin t ca h s tiếp tc h tr đc lc cho nn kinh tế đến khi tình hình phc hi hoàn toàn. Điu này báo hiu rng ngân hàng trung ương ca M s không sm tht cht chính sách tin t.

Trong báo cáo, Fed nêu rõ vic tht cht chính sách tin t trong khi không có bng chng v áp lc lm phát quá mc có th khiến nhiu người dân M mt cơ hi mt cách không chính đáng. Còn trong trường hp lm phát tăng quá mc, các nhà hoch đnh chính sách s có các công c đ gii quyết vn đ này.

Hi tháng trước, Fed đã quyết đnh gi lãi sut chun gn bng 0%, ngân hàng trung ương này cũng tiếp tc chương trình mua tài sn ti thiu tc đ hin ti là 120 t USD mi tháng, cho ti khi ghi nhn "tiến b đáng k hơn na" trên th trường vic làm và lm phát ca M.

Theo TTXVN

Xem 167 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng