In trang này

NCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm xử lý thu hồi nợ

Thong baoNgân hàng Quốc Dân (NCB) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ của Ông Nguyễn Nhật Tăng.

Nội dung cụ thể:

- Thời gian thu giữ: sau ngày 12/02/2021

-  Địa điểm thu giữ: Thửa đất số: 89; tờ bản đồ số 03; Khu phố Vũ, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN  836662, Số vào sổ cấp GCN: CS07655 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp  ngày 16/10/2018, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 89; Tờ bản đồ số: 30

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Phố Vũ, Phường Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

+ Diện tích: 121.8 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mốt phẩy tám mét vuông)

+  Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 121.8 m2; chung 0 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+  Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thu giữ, nếu ông Nguyễn Nhật Tăng hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có hành vi chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, NCB sẽ yêu cầu cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Nhật Tăng sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Xem 1740 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng