Print this page
Agribank triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

Agribank triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

Ngày 12-13/01/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Thanh tra Chính phủ... thủ trưởng một số Vụ, Cục NHNN và lãnh đạo chủ chốt trong toàn hệ thống Agribank tại 175 điểm cầu tại các chi nhánh.

7 lần giảm lãi suất cho vay, 9 lần giảm phí dịch vụ

Báo cáo tại hội nghị Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành cho biết, nỗ lực cùng ngành Ngân hàng đặt mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau dịch Covid-19 lên hàng đầu, Agribank kịp thời thực hiện hiệu quả Thông tư 01/2020/TT-NHNN, 7 lần giảm lãi suất cho vay, 9 lần giảm phí dịch vụ; triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%- 2,5% so với trước khi có dịch bệnh Covid-19, bão lũ. Bên cạnh đó, Agribank thực hiện tiết giảm chi phí, giảm lương nhân viên, ủng hộ gần 50 tỷ đồng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Kết quả thực hiện, đến 31/12/2020, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Lợi nhuận đạt 12.869 tỷ đồng, vượt 369 tỷ (xấp xỉ 3%) so với kế hoạch đề ra.

Quyết tâm cùng ngành Ngân hàng hiện thực hóa Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ công, năm 2020, Agribank chú trọng nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân thông qua cung ứng hàng trăm sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đa dạng kênh phân phối; Triển khai an toàn 68 Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với gần 14.500 phiên giao dịch, phục vụ hơn 1,2 triệu khách hàng tại địa bàn 400 xã trên toàn quốc; triển khai hiệu quả Đề án Thẻ “Tam nông”.

Riêng đối với Chương trình tín dụng tiêu dùng, sau gần 2 năm triển khai, doanh số cho vay đã vượt xa quy mô ban đầu, đạt gần 22.000 tỷ đồng với 230.000 hộ gia đình, cá nhân được bổ sung vốn phục vụ nhu cầu hợp pháp và cấp thiết… qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, hạn chế tín dụng đen và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô lớn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao những thành quả đạt được của toàn thể cán bộ, người lao động của Agribank trong năm 2020. Agribank đã hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 9/9 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có những chỉ tiêu tăng trưởng rất ấn tượng như tổng tài sản tăng 8%, thu dịch vụ tăng 6,2%...

Agribank đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô lớn như chương trình tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng với lãi suất giảm từ 0,5% - 2,5%/năm so với mức thông thường dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các chương trình ưu đãi phí; gói tín dụng tiêu dùng góp phần hạn chế tín dụng đen... Dòng vốn tín dụng được tập trung vào sản xuất kinh doanh, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao,... phù hợp với chủ trương của Chính phủ và NHNN.

Agribank đã chủ động giảm 7 lần lãi suất cho vay, trong đó 4 lần giảm lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên với mức giảm 1,5% so với đầu năm 2020. Agribank đã đạt và hoàn thành 9/10 mục tiêu đề ra tại Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu như: Tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, dư nợ nền kinh tế, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho rằng, với lợi thế về mạng lưới, ngân hàng tiếp tục đưa các sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng phủ khắp các vùng miền, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả, thành công sản phẩm dịch vụ “ngân hàng lưu động”.

Cơ bản nhất trí với định hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2021, Thống đốc yêu cầu Agribank tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Thứ nhất, Agribank tổ chức quán triệt Chỉ thị số 01 của NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2021 đến tất cả các cán bộ và người lao động trong toàn hệ thống. Trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị 01, Agribank xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với các giải pháp điều hành kinh tế, tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN. Hội đồng thành viên và Ban điều hành của Agribank chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của hệ thống mình.

Thứ hai, Agribank tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, giữ vững vai trò chủ lực trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt chú trọng cho vay có chiều sâu, tập trung đẩy mạnh cho vay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị; cân đối nguồn vốn phục vụ các lĩnh vực ưu tiên khác; phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen...

Thứ ba, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank cần tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của Agribank. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra các định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện công tác cơ cấu lại Agribank giai đoạn tiếp theo, trong đó đặc biệt lưu ý các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành (Sớm thực hiện theo Thông tư 13), cải tiến mô hình kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm phi tín dụng.

Thứ tư, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank trong công tác tổ chức, cán bộ, tín dụng, quản lý tài chính, tài sản, đất đai, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản... để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Thứ năm, khẩn trương báo cáo Đề án đẩy mạnh tái cơ cấu mạng lưới Agribank theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước nhằm khắc phục các tồn tại, tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ sáu, tiếp tục chủ động áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Agribank thông qua Triển khai các giải pháp để tăng vốn từ nội lực và chủ động đề xuất, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền việc tăng vốn điều lệ cho Agribank.

Thứ bảy, khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Agribank, đặc biệt là vấn đề phê duyệt Phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất. Chuẩn bị nguồn lực để tập trung hoàn thành sớm việc cổ phần hóa Agribank theo quy định.

Thứ tám, Agribank cần chú trọng hơn trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoạt động thanh toán, nhất là hoàn thiện, nâng cấp hệ thống Core Banking, các hệ thống thanh toán quan trọng để đáp ứng yêu cầu số lượng giao dịch lớn, mạng lưới phủ rộng và có tốc độ tăng trưởng cao; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo lộ trình chuyển đổi về thẻ chip nội địa; Tận dụng thế mạnh đặc thù về mạng lưới rộng để tập trung nghiên cứu các giải pháp, triển khai dịch vụ thanh toán phù hợp tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa góp phần đạt mục tiêu về tài chính toàn diện và thúc đẩy phát triển TTKDTM tại khu vực nông thôn.

Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai Chiến lược phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của Agribank đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó cần tập trung vào chiến lược chuyển đổi số; đẩy nhanh công tác xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng, áp dụng điện toán đám mây để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên CNTT; khắc phục triệt để các tồn tại về CNTT; triển khai tổng thể giải pháp phòng chống lộ lọt dữ liệu, bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng và của ngân hàng.

Thứ chín, Agribank cũng cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông chính sách, các cơ chế, sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa; tham gia thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức của công chúng, người dân về tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Cuối cùng, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực về CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển của Agribank trong giai đoạn tới.

Thống đốc tin tưởng rằng, với kết quả đạt được trong thời gian qua và nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng thành viên, Ban điều hành và gần 40.000 cán bộ, nhân viên, người lao động, Agribank sẽ tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021, làm tiền đề cho cả giai đoạn 2021-2025, tiếp tục góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của toàn ngành ngân hàng và nâng cao vị thế, uy tín của Agribank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, khu vực và thế giới.

Thay mặt Agribank, đồng chí Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐTV khẳng định, Agribank sẽ hiện thực hóa những nội dung chỉ đạo của Thống đốc tại Hội nghị vào hoạt động của ngân hàng thời gian tới đây.

Bước sang năm 2021, toàn hệ thống Agribank bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, NHNN, tích cực phối hợp cùng các Bộ, Ngành trung ương, địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm khâu đột phá, đổi mới mô hình quản trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kinh doanh an toàn, hiệu quả; hướng đến Ngân hàng số trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ; xây dựng Agribank hiện đại, hội nhập, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn với hình ảnh ngân hàng hiện đại, đổi mới, năng động, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ hàng đầu...

Read 2151 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VNBA

Xem theo ngày tháng