Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021
TIN MỚI

Mức lãi suất áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2021

Hinh anh cho vay mua nhaNgày 24/12/2020, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã ban hành Quyết đnh s 2196/QĐ-NHNN v mc lãi sut ca các ngân hàng thương mi áp dng trong năm 2021 đi vi dư n ca các khon cho vay h tr nhà theo quy đnh ti Thông tư s 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư s 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư s 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

C th, Thng đc NHNN quyết đnh mc lãi sut ca các ngân hàng thương mi áp dng trong năm 2021 đi vi dư n ca các khon cho vay h tr nhà theo quy đnh ti các Thông tư nêu trên là 4,8%/năm.

Quyết đnh mi ban hành có hiu lc k t ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết đnh s 2734/QĐ-NHNN ngày 31/12/2019 ca Thng đc NHNN.

Xem 3259 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng