Monday, 18 January 2021
TIN MỚI

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

Hinh anh thu tuc hanh chinhNgày 16/11/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1940/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-NHNN ngày 02/11/2020 thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Cụ thể, NHNN công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm: “Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, và “Thủ tục thu hồi Giấy phép của Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng”.

Cũng tại Quyết định này, NHNN công bố danh mục hành chính được thay thế, cụ thể như sau:

Tên thủ tục hành chính được thay thế là: “Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, Tên các thủ tục hành chính thay thế là: “Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc thẩm quyền thu hồi Giấy phép của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước” và ““Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc thẩm quyền thu hồi Giấy phép của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố”.

Quyết định số 1940/QĐ-NHNN nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2020 và bãi bỏ Quyết định số 249/QĐ-NHNN ngày 05/02/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Read 231 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng