In trang này

BIDV phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu

BIDV anh hoat dongNgày 20/11/2020, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát hành riêng lẻ thành công 300 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Số lượng trái phiếu phát hành cụ thể như sau:

Ngày phát hành Tổng giá trị phát hành (tỷ đồng) Kỳ hạn
30/11/2020 300 8 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Xem 1830 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng