Print this page

CB thông tin về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

Thong baoNgân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1518/2020/TB-CB ngày 19/11/2020 được gửi tới ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Giang.

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là:

Quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền lợi và lợi ích phát sinh từ tài sản của bên thế chấp đối với thửa đất số 00, tờ bản đồ (trích đo thửa đất) số 07/2014, có diện tích: 127.6 m² (Một trăm hai mươi bảy phẩy sáu mét vuông), hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: Đất ở 50 m², đất trồng cây lâu năm 77.6 m², tại địa chỉ: Thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Theo GCN Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sô BV 481945, số vào sổ cấp GCN: CH02268 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/10/2014).

- Lý do thu giữ tài sản:

Để xử lý thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên theo quy định pháp luật.

- Thời gian thu giữ tài sản:

Sau 15 ngày kể từ ngày công khai thông tin thu giữ cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Chi tiết xem tại đây.

Read 1849 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VNBA

Xem theo ngày tháng