Thứ hai, 17 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Công đoàn Agribank hướng về cơ sở

Công đoàn Agribank hướng về cơ sở

Ngày 27/10/2020, Đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) về hoạt động Công đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc về tình hình tổ chức và hoạt động Công đoàn Agribank, ông Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank cho biết, được sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Agribank, hoạt động Công đoàn Agribank đã đạt được nhiều kết quả tốt, toàn diện trên mọi mặt hoạt động.

Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ Công đoàn chuyên trách, Công đoàn cấp trên cơ sở luôn được sự quan tâm về các chế độ đãi ngộ, đã phát huy trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn Agribank chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên người lao động. Hệ thống tổ chức của Công đoàn Agribank ngày càng được kiện toàn phù hợp với mô hình, mạng lưới của Agribank, theo đó Công đoàn luôn phát huy vai trò làm cầu nối triển khai toàn bộ những nội dung chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chuyên môn tới toàn thể đoàn viên người lao động, đóng góp quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của Agribank hằng năm.

Trong đó, nổi bật là Công đoàn Agribank luôn triển khai kịp thời các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của ngành, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Agribank. Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động thực hiện các phong trào thi đua, lao động sáng tạo tích cực hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, đảm bảo ổn định nâng cao thu nhập người lao động.

Các đơn vị trong toàn hệ thống đã xây dựng, ký kết thoả ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động, xây dựng ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp uỷ Đảng, chuyên môn và tổ chức đoàn thể, tạo sự gắn kết phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò đại diện người lao động trong việc tham gia xây dựng quản lý đơn vị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đặc biệt, trong thời gian cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2020, dịch bệnh Covid - 19 do chủng mới của virus gây ra có diễn biến phức tạp tại Thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác trong cả nước, Công đoàn Agribank đã kịp thời triển khai tinh thần phòng chống dịch tới toàn thể đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống thông qua văn bản số 218/NHNo-CĐ ngày 11/8/2020. Ngoài ra Công đoàn Agribank tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt cẩm nang văn hóa Agribank, phong cách giao dịch, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành nội quy lao động, việc thực hiện tác phong giao dịch, lề lối làm việc của đoàn viên, người lao động…

Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và chuyên môn tại Agribank đã tạo ra môi trường làm việc cởi mở, đoàn kết, tôn trọng, tin tưởng nhau, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể đoàn viên, người lao động và sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn và chuyên môn. Công đoàn Agribank đã thực hiện việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trợ cấp khó khăn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Năm 2018 đã trợ cấp cho 134 đoàn viên với tổng số tiền 2.365 triệu đồng; Năm 2019 đã trợ cấp cho 135 đoàn viên với tổng số tiền 2.355 triệu đồng; Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi gia đình đoàn viên người lao động là đối tượng chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27-7. Hàng năm, Công đoàn Agribank triển khai thực hiện công tác nghỉ dưỡng phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Hội đồng Thành viên, Ban điều hành đến việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo sức lao động, có điều kiện gặp gỡ đồng chí, đồng nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự đoàn kết gắn bó trong các đơn vị và toàn hệ thống.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Agribank cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tổ chức các hoạt động có tính chiều sâu, các hoạt động phong trào phải thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kịp thời triển khai thực hiện những chỉ đạo, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến các cấp công đoàn trong hệ thống phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức đạo đức nghề nghiệp, tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật đối với đoàn viên, người lao động (Nghị quyết số 04C/NQ-BCH ngày 30/9/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, khóa VI về xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới).

Phó thống đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng cho rằng, năm 2020, 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và của ngành. Vì vậy, đề nghị Agribank và Công đoàn Agribank quan tâm thực hiện những phong trào, hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đảng các cấp, đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ 8 và tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam do Thống đốc và Công đoàn NHVN chỉ đạo, tổ chức, phát động.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động về việc “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 - 2023”; Nghị quyết số 04A/NQ-CĐNH ngày 30/9/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc chăm lo đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng thông qua ký kết Thỏa ước lao động tập thể; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoặc kịp thời giải quyết thỏa đáng những vướng mắc của đoàn viên người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại đơn vị.

“Những tháng cuối năm hoạt động ngân hàng rất sôi động, vì vậy các đồng chí quan tâm tuyên truyền, động viên người lao động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, đồng thời tiếp tục đề cao công tác phòng chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của chính phủ; quan tâm cho lo đời sống đoàn viên, người lao động và những cán bộ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán 2021, trước hết là quan tâm đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong đơn vị, hệ thống mình, những trường hợp gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong vùng lũ lụt miền trung hiện nay; phát huy hiệu quả nguồn quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng tại đơn vị. Và tiếp tục hưởng hứng tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những địa phương, đồng bào vùng bị thiên tai, vùng sâu xa, khó khăn” - Phó thống đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã ghi nhận các ý kiến và trao đổi nghiệp vụ Công đoàn với Công đoàn Agribank về chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Thay mặt đoàn công tác, Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động Agribank đã nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng giao phó.

Xem 588 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng