Monday, 17 May 2021
TIN MỚI

PVcomBank điều chỉnh biểu phí dành cho khách hàng cá nhân

Thong baoNgân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo về việc điều chỉnh biểu phí các dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân.

1. Các biểu phí được điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 16/10/2020

- Ưu đãi miễn phí dịch vụ SMS Banking với toàn bộ khách hàng phát hành thẻ tín dụng

- Ưu đãi Miễn phí một số mức phí liên quan đến Thẻ tín dụng

- Giản lược các loại phí tương đồng trong biểu phí của các sản phẩm.

2. Các biểu phí được điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 19/10/2020

Bổ sung quy định về dịch vụ cho KH sử dụng Gói tài khoản thanh toán

Danh sách chi tiết tổng hợp các biểu phí của sản phẩm/dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân:

- Biểu phí giao dịch tài khoản và giao dịch tiền mặt (tại đây)

- Biểu phí giao dịch gói tài khoản và giao dịch tiền mặt (tại đây)

- Biểu phí dịch vụ ngân quỹ và dịch vụ khác (tại đây)

- Biểu phí chuyển tiền trong nước và quốc tế với tài khoản thanh toán (tại đây)

- Biểu phí chuyển tiền trong nước và quốc tế với gói tài khoản thanh toán (tại đây)

- Biểu phí giao dịch tín dụng (tại đây)

- Biểu phí tiền gửi tiết kiệm (tại đây)

- Biểu phí ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân (tại đây)

- Biểu phí tiền gửi tiết kiệm dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán (tại đây)

Lưu ý: Điều kiện cụ thể của chính sách miễn/hoàn phí được quy định tại Biểu phí.

Read 3215 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng