In trang này

LienVietPostBank chào bán 3.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng

LienVietPostBank anh hoat dong moiNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo nội dung được phê duyệt, tổng mệnh giá LienVietPostBank được phát hành là 3.000 tỉ đồng. Lãi suất trái phiếu do LienVietPostBank quyết định phù hợp với qui định hiện hành về lãi suất của NHNN Việt Nam.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do LienVietPostBank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Xem 1471 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng