In trang này

BIDV phát hành thành công 418 tỷ đồng trái phiếu

BIDV Gia Dinh chuyen dia diemNgày 17/9/2020, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 418 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn.

Số lượng trái phiếu phát hành cụ thể như sau:

Ngày phát hành Tổng giá trị phát hành (tỷ đồng) Kỳ hạn
17/09/2020 250 07 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm
17/09/2020 162 08 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm
17/09/2020 6 10 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 5 năm

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Xem 1363 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng