Thứ hai, 19 Tháng 10 2020
TIN MỚI

Đề xuất mới về phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay thế Thông tư số 48/2014/TT-NHNN.

Theo đó, dự thảo bổ sung một số nội dung thông tin cung cấp như: Thông tin, số liệu, tình hình diễn biến về tiền tệ và ngân hàng; thông tin liên quan đến việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho tổ chức không phải là ngân hàng; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; thông tin về hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam; thông tin về hoạt động và tài chính của doanh nghiệp do NHNN quản lý theo quy định của pháp luật; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng bổ sung trường hợp cần Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất theo quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP như sau: Đối với nội dung thông tin liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau mà NHNN được giao chủ trì xử lý, Người phát ngôn của NHNN thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Bổ sung trường hợp cần Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: “Đối với các doanh nghiệp do NHNN quản lý, khi có các thông tin đột xuất, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin kịp thời để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử NHNN”.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định Xử lý vi phạm như sau: Các Vụ, Cục, đơn vị và cá nhân thuộc NHNN và các tổ chức, cá nhân thuộc ngành Ngân hàng có liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Thông tư này sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Chi tiết dự thảo xem tại đây và bản thuyết minh xem tại đây.

Xem 158 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng