Monday, 28 September 2020
TIN MỚI

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Giam dinhNgày 31/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1330/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo Quyết định này, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm 01 cá nhân: Đinh Ngọc Tùng - Thanh tra viên chính, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Lĩnh vực giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng.

Quyết định số 1330/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Read 172 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng