Wednesday, 28 October 2020
TIN MỚI

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP

Hinh anh gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có Công văn đề nghị các Quý Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/06/2018.

Tại Công văn số 2647/BTP-ĐKGDBĐ ngày 22/07/2020 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư nêu trên (Chi tiết dự thảo Thông tư xem tại đây và Tờ trình dự thảo Thông tư xem tại đây).

Văn bản đóng góp ý kiến của Quý Hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 07/08/2020 (điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913319318 - Ms Quỳnh Hoa).

Read 377 times Last modified on 30-07-2020 2:59 am
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng