Chủ nhật, 09 Tháng 8 2020
TIN MỚI
Nâng cao trách nhiệm, vai trò và hình ảnh cán bộ ngân hàng có văn hóa, đạo đức tốt

Nâng cao trách nhiệm, vai trò và hình ảnh cán bộ ngân hàng có văn hóa, đạo đức tốt

Ngày 14/7/2020 tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW), đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Nghị - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã trình bày kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương lần thứ V. Theo đó, Ban Thường vụ nhất trí đánh giá Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã triển khai kịp thời, đầy đủ các hoạt động theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN, của Đảng ủy Cơ quan NHTW và Công đoàn NHVN; Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương với Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHTW; Triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, động viên đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân đánh giá cao; Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã bám sát Quy chế hoạt động, chương trình công tác nhiệm kỳ hàng năm, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN nhấn mạnh, các công đoàn cơ sở trực thuộc cần tiếp tục bám sát nội dung, chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ để triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN, Đảng ủy Cơ quan NHTW, Công đoàn NHVN phù hợp với tình hình thực tiễn của Cơ quan NHNN Trung ương.

Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Nâng cao trách nhiệm, vai trò và hình ảnh người cán bộ ngân hàng có văn hóa, đạo đức tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi vị trí công tác.

Triển khai tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, động viên đoàn viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành trong năm 2020 tiến tới trào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành NHVN, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII năm 2020. Trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua “Cán bộ nói không với tiêu cực” gắn với thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử đối với cán bộ ngân hàng, đồng thời thực hiện tốt văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính.

Các cấp công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cũng cần quan tâm chăm lo quyền lợi của đoàn viên và người lao động, hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn của Cơ quan NHNN Trung ương. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài ngành, tích cực tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, vận động đoàn viên và người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn và Quỹ tinh nghĩa ngành Ngân hàng…

Nhân dịp này, đồng chí Đào Minh Tú đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn NHVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào năm 2019.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan NHNN TW khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Xem 202 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng