Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Sacombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 498.000 tỷ đồng

Sacombank anh hoat dongNgân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019, sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào ngày 5/6/2020.

Trong năm 2019 ngân hàng đạt tổng tài sản hơn 453 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm; Huy động vốn tăng 11,9% đạt hơn 414 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15,3% đạt hơn 296 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%, giảm 0,22% so với mức 2,11% của năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 43,2% đạt 3.217 tỷ đồng và sau thuế đạt 2.455 tỷ đồng, tăng 37,1% so với năm 2018. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn (ROE) lần lượt đạt 0,57% và 9,56%, tăng 0,11% và 0,28% so với năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.119 đồng, tăng 338 đồng so với năm trước. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đã được NHNN phê duyệt hồi năm 2017, Sacombank đặt mục tiêu năm 2020: Tổng tài sản tăng 10% đạt hơn 498 nghìn tỷ đồng; tổng huy động vốn tăng 10% lên trên 457 nghìn tỷ; dư nợ tín dụng tăng 11% đạt hơn 329 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.573 tỷ đồng và nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lãnh đạo Sacombank cũng lưu ý với cổ đông rằng, "mặc dù tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường nhưng trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, ngân hàng sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt kế hoạch lợi nhuận bằng với năm 2019".

Hội đồng quản trị Sacombank cho biết dự kiến cuối năm 2020 ngân hàng có vốn chủ sở hữu 28.395 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.852 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối còn 6.722 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sử dụng 18.939 tỷ đồng trong vốn chủ sở hữu để đầu tư trong năm nay, trong đó đầu tư tài sản cố định 785 tỷ đồng còn hơn 18.000 tỷ đồng để đưa vào kinh doanh sinh lời.

Trong năm nay, Sacombank cũng có kế hoạch bổ sung vốn cho ngân hàng con tại Lào là 214 tỷ đồng.

Xem 1015 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng