Friday, 25 September 2020
TIN MỚI

Số thẻ ngân hàng giảm 35% trong quý 1

So the ngan hang giam trong quy 1Theo số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành tại thời điểm cuối quý 1/2020 là 103.13 triệu thẻ, giảm 54.87 triệu thẻ, tương đương 35% so với quý 1/2019.

Trong đó, có 87.78 triệu thẻ nội đang lưu hành và 15.35 triệu thẻ quốc tế đang lưu hành.

So the ngan hang giam trong quy 1Số lượng các thẻ đang lưu hành (hay các thẻ còn có thể sử dụng được) không bao gồm các thẻ do tổ chức tín dụng phát hành nhưng chưa được kích hoạt, thẻ đã hết hạn sử dụng, các thẻ đạ bị đóng/hủy bỏ theo yêu cầu của chủ thẻ hoặc do tổ chức tín dụng tự đóng/hủy bỏ.

Thẻ nội địa đang lưu hành bao gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng nội địa, thẻ trả trước nội địa và thẻ nội địa khác.

Thẻ quốc tế đang lưu hành bao gồm thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thả trả trước quốc tế và thẻ quốc tế khác.

Lũy kế từ đầu năm 2019 đến quý 4/2019, NHNN ghi nhận có 99 triệu thẻ đã được phát hành.

Read 479 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng