Thứ hai, 21 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Đối tượng hộ nghèo được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Doi tuong ho ngheo duoc nhan ho tro theo Nghi quyet 42Hộ nghèo nào được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP? Có chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo không? Có phải 100% hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ không? Địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện thế nào?...

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa giải đáp loạt thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ

Người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo cuối năm 2019 (có tên trong danh sách thành viên hộ gia đình đến ngày 31/12/2019 theo Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp) và chết trước thời điểm 1/4/2020 không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Có chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo không?

Theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, không có quy định hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo có mức thu nhập từ mức sống trung bình trở lên (cao hơn mức chuẩn cận nghèo).

Tất cả các thành viên trong hộ nghèo được hỗ trợ?

Thành viên đi tù, mất quyền công dân và được xác định chuyển khỏi hộ gia đình có tính chất lâu dài sẽ không được nhận hỗ trợ (theo quy định về Hộ gia đình tại Phụ lục số 3d ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

Có phải 100% hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ không?

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện theo chuẩn nghèo của địa phương.

Liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã nơi cư trú.

Địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện theo chuẩn nghèo của địa phương

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện theo chuẩn nghèo của địa phương.

Thành viên hộ nghèo tham gia nghĩa vụ quân sự có được hỗ trợ không?

Theo quy định hiện hành, căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, xác định người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý; lập danh sách, đề nghị UBND cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt phát sinh từ ngày 1/1/2020 đến nay (ví dụ như mới sinh, có thêm con dâu/rể, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình,…) thì không hỗ trợ.

Do vậy, để được giải đáp cụ thể, đề nghị ông/bà liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã nơi cư trú.

Nhân khẩu phát sinh sau ngày 31/12/2019 có được hỗ trợ không?

Chỉ hỗ trợ các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách tính đến hết ngày 31/12/2019. Không hỗ trợ với các nhân khẩu phát sinh mới sau ngày 31/12/2019 (ví dụ như mới sinh, có thêm con dâu/rể, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình,…).

Chỉ được hỗ trợ 1 chính sách với mức hỗ trợ cao nhất

Trong một gia đình, nếu thành viên trong hộ thuộc diện hưởng nhiều chính sách thì sẽ chỉ được hỗ trợ 1 chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

Hỗ trợ nhà ở không nằm trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Việc hỗ trợ nhà ở không nằm trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nếu thực sự khó khăn, cần tới làm việc tại trụ sở xã, phường nơi cư trú để đề xuất việc hỗ trợ, kêu gọi ủng hộ để làm nhà ở.

Xem 2355 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng