Thứ hai, 21 Tháng 9 2020
TIN MỚI

BIDV Phú Tài thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

1. Thông tin tài sản:

a. Nhà máy, toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị sản xuất đường tinh luyện, cồn, rượu.

- Giá khởi điểm dự kiến: 114.353.511.691 đồng (bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, ba trăm năm ba triệu, năm trăm mười một nghìn, sáu trăm chín mốt đồng)

b. Hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyền ép mía: 910 tấn mía/ngày

- Giá khởi điểm dự kiến: 36.998.800.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, chín trăm chín tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

Toàn bộ các tài sản nói trên đã được Công ty TNHH Rượu Vạn Phát, Công ty TNHH SXTM TH Vạn Phát thực hiện bàn giao cho BIDV Phú Tài để xử lý phát mãi theo Biên bản bàn giao tài sản thế chấp bán đấu giá ngày 05 tháng 03 năm 2020.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài

Địa chỉ: Số 340 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đầu mối liên hệ: Ông: Giáp Hoàng Khiêm; mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0982334458.

- Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp là: 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phú Tài phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).                 

3. Tiêu chí lựa chon:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Phú Tài sẽ thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Phú Tài không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chon.

Chi tiết thông báo của BIDV xem tại đây.

Xem 4937 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng