Thứ hai, 01 Tháng 6 2020
TIN MỚI

WB hỗ trợ CHDCND Lào trị giá 60 triệu đô la Mỹ

World Bank giam trien vong toan cauTheo tin từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Ban giám đốc của WB đã thông qua khoản hỗ trợ trị giá 60 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ CHDCND Lào, trong đó 35 triệu đô nhằm tăng cường năng lực Mạng an toàn tài chính quốc gia Lào và 25 triệu đô nhằm hỗ trợ nâng cấp Hệ thống đăng ký hộ tịch.

Dự án hỗ trợ Mạng an toàn tài chính Lào trị giá 35 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực cho Văn phòng bảo vệ tiền gửi (DPO) - cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm bảo vệ người gửi tiền của các đối tượng: hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong trường hợp xảy ra đổ vỡ ngân hàng.

Bà Mariam Sherman - Giám đốc WB tại Myanmar, Campuchia và Lào cho biết: “Một hệ thống BHTG vững mạnh sẽ giúp ổn định hệ thống ngân hàng trước những cú sốc tiềm tàng. Từ đó tổ chức BHTG có thể tạo điều kiện cho việc huy động vốn từ các nguồn tiền gửi tiết kiệm quốc nội, phát triển sản xuất, kích thích nền kinh tế và tạo việc làm.”

Dự án tập trung hỗ trợ DPO Lào trong việc xây dựng Quỹ BHTG để đạt tỷ lệ quỹ mục tiêu tối thiểu là 1%, lập phương án dự phòng tài chính và nâng cao năng lực thể chế, đặc biệt là nghiệp vụ chi trả BHTG nhằm đáp ứng những nhiệm vụ đặt ra của BHTG Lào.

Hệ thống pháp lý về BHTG tại Lào đã được cải thiện đáng kể từ khi Nghị định về bảo vệ tiền gửi năm 2017 có hiệu lực. Tuy nhiên, theo kết quả chương trình tự đánh giá tuân thủ mà DPO Lào thực hiện với sự hỗ trợ của chuyên gia của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) vào năm 2017, vẫn còn một số vấn đề trong hoạt động của BHTG Lào chưa tuân theo các chuẩn mực quốc tế mà IADI khuyến nghị, có khả năng xảy ra hiệu ứng lan truyền xấu nếu có ngân hàng đổ vỡ và DPO Lào không thể kịp thời chi trả cho người gửi tiền.

Ngoài ra, DPO Lào cũng cần điều chỉnh một số vấn đề về quản trị, bảo vệ pháp lý, chưa đủ năng lực tài chính, thiếu các kế hoạch dự phòng khủng hoảng, thiếu kế hoạch truyền thông và khung pháp lý để can thiệp sớm đối với tổ chức tham gia BHTG. Vì vậy, dự án của WB được kỳ vọng sẽ cải thiện các vấn đề trên, để BHTG Lào có thể triển khai hiệu quả Nghị định về bảo vệ tiền gửi 2017.

Trong khi đó, phần dự án có giá trị 25 triệu đô còn lại được sử dụng để hỗ trợ cho công tác đăng ký và thống kê hộ tịch của CHDCND Lào. Dự án được kỳ vọng sẽ cung cấp  các số liệu và giải pháp giúp điều chỉnh chính sách công, hỗ trợ đánh giá và vận hành các kế hoạch phát triển vùng và quốc gia của Lào. Các chuyên gia WB  mong muốn dự án này sẽ tăng tỷ lệ người dân đăng ký hộ tịch, tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ, hệ thống về dân số, từ đó tăng chất lượng các chương trình quản lý dân cư và các chính sách công có liên quan tại địa phương và trên toàn quốc.

Nguồn ngân sách của dự án được trích từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của WB (IDA) - tổ chức được thành lập từ năm 1960, với mục tiêu hỗ trợ các nước nghèo, kém phát triển thông qua viện trợ và cho vay không lãi suất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người nghèo.

Xem 215 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng