Thứ năm, 24 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Từ ngày 15/5/2020, thêm 04 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư

Hinh anh uu dai dau tuNghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 đã bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Theo đó, bổ sung các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, gồm:

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nội dung này được bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Nghị định số 37/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020.

Xem 2157 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng