Friday, 07 August 2020
TIN MỚI

SeABank thông báo mức phí chuyển tiền từ phần vượt hạn mức

Thong baoNgân hàng Đông Nam Á (SeABank) biểu phí chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng từ phần vượt hạn mức được cấp của thẻ tín dụng.

- Mức phí (chưa bao gồm VAT): 1% số tiền khách hàng thực hiện, tối thiểu 10.000 VND (với giá trị yêu cầu hoàn từ 100.000 VND trở lên).

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các yêu cầu chuyển tiền khi thẻ tín dụng vượt hạn mức được cấp với giá trị từ 100.000 đồng trở lên. Ngoại trừ trường hợp khách hàng được hoàn lại tiền sau khi tra soát liên quan đến thẻ tín dụng.

Ví dụ: Khách hàng A sở hữu một thẻ tín dụng với hạn mức được cấp là 50 triệu đồng. Sau đó khách hàng nộp nhầm vào thẻ tín dụng 2 triệu đồng, làm cho hạn mức có thể sử dụng của thẻ lên 52 triệu đồng.

Khách hàng muốn rút 2 triệu đồng này từ thẻ tín dụng trên thì mức phí áp dụng sẽ là: 1,1% x 2.000.000 = 22.000 đồng.

Thông tin chi tiết biểu phí sẽ được đăng tải tại seabank.com.vn và các điểm giao dịch của SeABank hoặc liên hệ: SeABank gần nhất/Contact Center: 1900555587.

Read 2153 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng