Saturday, 04 April 2020
TIN MỚI

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hinh anh gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư quy định và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được Công văn số 739/NHNN-PC ngày 12/02/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 332/BCA-C08 ngày 06/02/2020. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư trên (dự thảo Thông tư xem tại đây).

Ý kiến bằng văn bản của Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/02/2020 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Read 235 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng