Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020
TIN MỚI

DIV nỗ lực góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2020

DIV no luc gop phan thuc hien thanh cong nhiem vu nganh Ngan hang nam 2020Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 với tiêu chí từng bước đổi mới, nâng tầm mô hình tổ chức, tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi để hướng đến trở thành một định chế tài chính đa năng trong các lĩnh vực: bảo hiểm tiền gửi, đầu tư tài chính, trực tiếp tham gia cơ cấu lại hệ thống các TCTD, giám sát và là công cụ đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng, phát triển của DIV và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

Với 18 nhóm nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2019, DIV đã bám sát định hướng mục tiêu của ngành ngân hàng từng bước hoàn thành và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, đối với công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, DIV đã tập trung nghiên cứu hoàn thành Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để DIV tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD); tham gia góp ý sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động bảo hiểm tiền gửi; phối hợp với các Vụ, Cục của NHNN để hoàn thiện Đề án Phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt và một số đề án khác để báo cáo Thống đốc NHNN; hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chiến lược để triển khai thực hiện ngay sau khi chiến lược được phê duyệt.

Công tác triển khai chính sách và nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi được thực hiện hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2019, có 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng hợp tác xã, 1.182 QTDND và 04 tổ chức tài chính vi mô. Công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi. Tổng số phí bảo hiểm tiền gửi thu được năm 2019 đạt 104% kế hoạch được NHNN giao. Ngoài ra DIV thực hiện miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật Sửa đổi Luật các TCTD. Cùng với đó, DIV đã ban hành Quy chế về phí bảo hiểm tiền gửi theo Quyết định số 1116/QĐ-BHTG ngày 04/12/2019, gửi đến các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và các đơn vị liên quan để thực hiện.

Trong năm 2019, DIV thực hiện giám sát 100% các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trong đó tập trung giám sát chuyên sâu để theo dõi và tham gia xử lý đối với các QTDND có vấn đề; hoàn thành các báo cáo giám sát chung và giám sát chuyên sâu theo định kỳ đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, kiến nghị kịp thời với NHNN các vấn đề phát sinh; xây dựng và triển khai Đề án tăng cường công tác kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Cụ thể, DIV đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 446 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (gồm: 44 NHTM, 400 QTDND, 02 tổ chức tài chính vi mô), đạt 102,8% kế hoạch kiểm tra định kỳ. Trong đó phối hợp với NHNN kiểm tra 15 QTDND, kiểm tra chuyên sâu 06 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, kiểm tra đột xuất đối với NHTM Công Thương, kiểm tra mở rộng 04 NHTM với 292 điểm giao dịch.

Hiện tại, DIV đang bảo vệ cho khoảng 5,4 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền. Trong năm 2019, DIV không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, DIV đã chủ động hoàn thiện các phương án chuẩn bị chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ chi trả để luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Trong năm 2019, DIV chưa thực hiện cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB. Tuy nhiên, để chủ động hỗ trợ các QTDND yếu kém được KSĐB khi phát sinh yêu cầu, DIV thực hiện xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt để đảm bảo DIV có đầy đủ nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với các TCTD.

DIV đã đề xuất với NHNN các nội dung liên quan nhằm tăng cường vai trò và sự phối hợp của DIV trong việc giám sát, kiểm tra QTDND, đặc biệt là tham gia hỗ trợ xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng KSĐB theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của DIV. Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của DIV đã được đầu tư là 56.736,5 tỷ đồng, tăng 20,77% so với năm 2018. Nguồn lực tài chính của DIV đã tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô tổng tài sản đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng, quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động thông tin truyền thông được DIV đẩy mạnh theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông với mục tiêu hướng truyền thông về sự đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng; Triển khai có hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người gửi tiền.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được DIV quan tâm chú trọng; tích cực triển khai công tác nghiên cứu ứng dụng. Bên cạnh đó, DIV tham gia các hoạt động nghiên cứu chung của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và các cuộc khảo sát của Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương (APRC)…

Trong năm 2019, DIV đã hoàn thành hệ thống công nghệ thông tin, vận hành và sử dụng hiệu quả các module thuộc dự án FSMIMS trong các hoạt động chuyên môn với tiêu chí đảm bảo an toàn bảo mật.

Về công tác cơ cấu tổ chức, DIV đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của NHNN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm 2019 cũng là cột mốc quan trọng với việc hoàn thành và đưa vào hoạt động tòa nhà DIV, tạo môi trường thuận lợi để DIV có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Cùng với công tác chuyên môn, DIV đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác đoàn thể và xây dựng được một tập thể đoàn kết, ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu mới của ngành cũng như từng bước tiệm cận với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020, DIV đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau:

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục của NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết từng giai đoạn nhằm thực hiện thành công Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi, DIV tiếp tục đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tạo điều kiện cho DIV nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém; tiếp tục hoàn thiện Đề án Phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt và một số đề án khác theo chỉ đạo của NHNN.

Thứ hai, triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của DIV theo quy định của pháp luật và hướng tới các chuẩn mực quốc tế, tập trung vào các hoạt động nghiệp vụ của DIV. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Tham gia tái cơ cấu TCTD theo chỉ đạo của NHNN nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý các TCTD yếu kém, đặc biệt là các QTDND có vấn đề; Tích cực thu thập và sử dụng hiệu quả hơn nguồn dữ liệu thu thập từ NHNN và các kênh khác; nghiên cứu, ứng dụng các mô hình giám sát tiên tiến, kết hợp kiểm tra tại chỗ, kiểm tra chuyên sau nhằm phát hiện, cảnh báo an toàn hệ thống; Thực hiện chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền nếu phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo quy định pháp luật; Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng. Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên thế giới thể hiện là thành viên của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ. Tập trung đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ để thực hiện các nghiệp vụ mới liên quan đến Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật các TCTD.

Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kế toán và công tác kiểm soát - kiểm toán nội bộ theo các quy định của pháp luật và DIV. Hoàn thành kế hoạch tài chính và các chỉ tiêu được NHNN giao.

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và tiếp tục vận hành và sử dụng hiệu quả các Module thuộc Dự án FSMIMS, triển khai toàn diện hệ thống bảo đảm an toàn, bảo mật công nghệ thông tin.

Toàn hệ thống DIV quyết tâm thi đua, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, phấn đấu trở thành tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiên tiến theo thông lệ quốc tế và là công cụ chính sách hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

Xem 1359 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng