Print this page

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Giam dinhNgày 09/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 20/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo Quyết định này, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm 02 cá nhân: Đõ Huyền Linh - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; Lưu Thanh Tú - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.

Lĩnh vực giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

Quyết định số 20/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Read 139 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VNBA

Xem theo ngày tháng