Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI

DIV ban hành Quy chế về phí bảo hiểm tiền gửi

DIV ban hanh Quy che ve phi bao hiem tien guiNgày 04/12/2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã ban hành Quyết định số 1116/QĐ-BHTG ban hành Quy chế về phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG), thay thế các văn bản trước đây không còn phù hợp với cơ sở pháp lý mới.. Quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020.

Quy chế về phí BHTG bao gồm các nội dung: Trách nhiệm của TCTGBHTG và BHTGVN về phí BHTG; phí BHTG và tiền gửi được bảo hiểm; cách tính phí BHTG; cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm; tính và nộp phí BHTG của TCTGBHTG; tính và thu phí BHTG của BHTGVN; xử lý thừa, thiếu và nộp chậm phí BHTG; phân cấp quản lý thu phí BHTG; giám sát, kiểm tra việc tính, nộp phí BHTG và giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo. Đối tượng áp dụng của Quy chế này là các TCTGBHTG; các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc BHTGVN.

Quy chế về phí BHTG  được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật, đồng thời kế thừa một số nội dung đã hướng dẫn trước đây vẫn còn phù hợp. Quy chế có một số điểm đáng chú ý sau:

Về tiền gửi được bảo hiểm/không được bảo hiểm: Ngoài những quy định rất rõ ràng trong Luật BHTG, vẫn có những nội dung chưa được quy định và hướng dẫn cụ thể như các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dung; các TCTGBHTG là các ngân hàng đã có phát sinh các loại tiền gửi khác, các sản phẩm tiền gửi mới chưa được làm rõ. BHTGVN không có thẩm quyền quy định loại tiền nào, đối tượng nào được hay không được BHTG. Với các trường hợp này, BHTGVN phải xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước để có căn cứ thực hiện. Nội dung này đã được đề cập tới trong Quy chế.

Tính, nộp và thu phí BHTG: Việc tính, nộp và thu phí BHTG, về cơ bản vẫn thực hiện như trước đây (mẫu biểu TCTGBHTG cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm vẫn theo Quy chế thông tin về tiền gửi được bảo hiểm). TCTGBHTG chủ động tính và nộp phí trước, BHTGVN rà soát sau khi có thông tin chính xác từ TCTGBHTG theo quy chế, sẽ đảm bảo cho việc nộp và thu phí BHTG của cả hai bên đúng, đủ và kịp thời theo quy định, hạn chế tối đa việc nộp và thu thừa, thiếu phí dẫn đến BHTGVN phải thoái thu, truy thu và hạn chế phát sinh tiền phạt không đáng có.

Thông báo về phí BHTG: Quy chế về phí BHTG có đưa ra nội dung mới là thông báo về phí BHTG, bao gồm:

- Thông báo về phí BHTG trong kỳ thu phí chỉ áp dụng đối với các TCTGBHTG có những vấn đề phát sinh như tính sai phí BHTG, nộp thừa, nộp thiếu hoặc chậm phí BHTG dẫn đến phải xử lý;

- Thông báo phí BHTG vào thời điểm cuối năm. Định kỳ cuối năm, BHTGVN sẽ thông báo cho tất cả các TCTGBHTG về tình hình nộp phí BHTG trong cả năm. Đây không phải là bản quyết toán phí BHTG mà đơn giản chỉ là thông báo tình hình nộp phí theo số liệu tổng hợp cả năm để TCTGBHTG có được thông tin tổng hợp và là chứng từ để lưu trữ từ phía BHTGVN. 

Để thực hiện được tốt nội dung này, cán bộ nghiệp vụ của BHTGVN sẽ phải nỗ lực nhiều hơn do khối lượng công việc tăng thêm, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.

Miễn nộp phí đối với các TCTGBHTG được kiểm soát đặc biệt (KSĐB): Đây là một nội dung mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15/01/2018. Nội dung này BHTGVN đã có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản riêng. Tuy nhiên, để đồng bộ, tránh phải tra cứu nhiều văn bản trong khi thực hiện, nội dung này được đưa vào Quy chế (phần phụ lục) để các TCTGBHTG khi được KSĐB triển khai thuận lợi hơn.

Theo đó, TCTGBHTG được miễn nộp phí BHTG từ ngày quyết định KSĐB có hiệu lực đến ngày quyết định chấm dứt KSĐB có hiệu lực. Bên cạnh đó, quy chế còn hướng dẫn cụ thể về việc tính và nộp phí BHTG kỳ cuối trước khi được miễn nộp phí; tính và nộp phí BHTG sau khi có quyết định chấm dứt KSĐB; việc cung cấp thông tin trong thời gian được KSĐB để BHTGVN có cơ sở báo cáo NHNN và cơ quan có thẩm quyền.

Giải quyết vương mắc, khiếu nại, tố cáo về phí BHTG: Đây là lần đầu tiên nội dung về giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo về phí BHTG được đưa vào các văn bản Quy chế về phí BHTG. Theo đó:

Về giải quyết vướng mắc, các đơn vị thuộc BHTGVN được phân công quản lý thu phí BHTG đối với các TCTGBHTG theo quy định của BHTGVN về phân công, ủy quyền quản lý các TCTGBHTG, quản lý địa bàn phối hợp với đơn vị trực tiếp thu phí BHTG đối với các TCTGBHTG chịu trách nhiệm: i) Trực tiếp giải đáp vướng mắc của TCTGBHTG theo quy định trong quy chế về phí BHTG và các văn bản liên quan của BHTGVN; ii) Hướng dẫn TCTGBHTG gửi yêu cầu và giải quyết vướng mắc bằng văn bản về BHTGVN để được giải đáp hoặc BHTGVN có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải đáp.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí BHTG và các nội dung liên quan đến phí BHTG được thực hiện theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật BHTG và các quy định khác của pháp luật và quy định của BHTGVN.

Xem 1528 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng