Thứ hai, 25 Tháng 1 2021
TIN MỚI

BIDV Bắc Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc Hà Nội thông báo  lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là ô tô đã qua sử dụng.

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản 1: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-083.07

- Loại xe: ô tô khách giường  (02 chỗ ngồi, 38 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CAD252555                                       

- Số khung: RN5B40SBKDC001373

- Đăng ký xe ô tô số 156081 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/01/2014

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 1.429.000.000 VND (Một tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu đồng)

1.2. Tài sản 2: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-113.26

- Loại xe: ô tô khách (2 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CBD250694                           

- Số khung: 3SBKDC001306HB120

- Đăng ký xe ô tô số 050886 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 10/10/2013

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 1.288.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm tám mươi tám triệu đồng)

1.3. Tài sản 3: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-111.35

- Loại xe: ô tô khách  (2 chỗ ngồi, 38 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CA220216                              

- Số khung: B40ADC091357

- Đăng ký xe ô tô số 039885 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 28/12/2011

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 848.740.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tám, bảy trăm bốn mươi triệu đồng)

1.4. Tài sản 4: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-604.26

- Loại xe: ô tô khách  (2 chỗ ngồi, 38 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CA0B01841                           

- Số khung: 0SDKGC006888

- Đăng ký xe ô tô số 292313 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/08/2016

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 1.755.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi năm triệu đồng)

1.5. Tài sản 5: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-113.73

- Loại xe: ô tô khách  (2 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CAEJ2691                              

- Số khung: 3SDKBC002663

- Đăng ký xe ô tô số 045444 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 01/12/2014

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 1.667.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

1.6. Tài sản 6: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-084.68

- Loại xe: ô tô khách  (2 chỗ ngồi, 38 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CAD253344                           

- Số khung: RN5B40SBKD

- Đăng ký xe ô tô số 157206 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2014

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 1.481.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng)

1.7. Tài sản 7: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-127.09

- Loại xe: ô tô khách  (2 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CAEJ272230                          

- Số khung: 3SDKBC002990

- Đăng ký xe ô tô số 077116 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/03/2015

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 1.749.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu đồng)

1.8. Tài sản 8: Ô tô nhãn hiệu Thaco Biển kiểm soát số 29B-605.73

- Loại xe: ô tô khách  (2 chỗ ngồi, 38 chỗ nằm)    

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: D6CAGJ301831                         

- Số khung: 3SDKGC006856

- Đăng ký xe ô tô số 292317 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/08/2016

- Tên chủ xe: Công ty TNHH Hưng Thành

- Địa chỉ tài sản: bãi xe Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 1.964.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm sáu mươi tư triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bắc Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội, Phòng KHDN1, Số 137A, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trịnh Mạnh Chiến - Chuyên viên KHDN1

(Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 090.176.4988).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bắc Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bắc Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Xem 1146 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng