Thursday, 02 July 2020
TIN MỚI

EBA đề xuất một số vấn đề về chi trả và khung pháp lý BHTG

ECBCơ quan ngân hàng Châu Âu (EBA) vừa công bố ý kiến gửi tới Ủy ban Châu Âu (EC) về việc thực hiện Chỉ thị Cơ chế BHTG tại Châu Âu (DGSD).

Ý kiến tập trung vào một số nội dung như chi trả tiền gửi bảo hiểm và đề xuất thay đổi đối với khung pháp lý của Liên minh Châu Âu nhằm tăng cường bảo vệ người gửi tiền, cải thiện thông tin người gửi tiền, ổn định tài chính và củng cố hiệu quả hoạt động của các hệ thống BHTG. EBA cũng đề nghị EC xem xét các đề xuất được nêu trong ý kiến khi chuẩn bị báo cáo về việc triển khai DGSD để đệ trình lên Nghị viện và Hội đồng chung Châu Âu.

Cụ thể, EBA đã nêu 9 vấn đề liên quan đến việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm và  30 đề xuất về cải thiện khung pháp lý hiện tại của EU. Các đề xuất bao gồm những thay đổi liên quan đến các trường hợp người gửi tiền đã mất quyền truy cập vào tài khoản nhưng việc chi trả chưa bắt đầu và các trường hợp nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố.

EBA cũng đề xuất xử lý các tình huống cụ thể, như xử lý tài khoản người thụ hưởng và người gửi tiền tạm thời có tiền gửi vượt hạn mức hoặc tại các ngân hàng có trụ sở tại một quốc gia thành viên EU khác. Dựa trên các trường hợp thực tế gần đây, EBA đề xuất các thay đổi để đảm bảo tránh việc người gửi tiền không có quyền truy cập vào tài khoản tiền gửi của họ khi cơ quan chức năng chưa quyết định về sự kiện cần chi trả. Ý kiến đề xuất rằng, trong những trường hợp như vậy, người gửi tiền nên được quyền truy cập vào tài khoản hàng ngày với mức tiền nhất định.

Tương tự, EBA cũng gợi ý việc khuôn khổ pháp lý của EU có thể được hưởng lợi nếu làm rõ các điều khoản chi trả BHTG khi có quan ngại về vấn đề rửa tiền/tài trợ khủng bố, bao gồm cả việc đưa ra các quyết định đình chỉ thanh toán cho những người gửi tiền nghi ngờ rửa tiền/tài trợ khủng bố. EBA đề xuất cơ chế hợp tác giữa các hệ thống BHTG và cơ quan chống rửa tiền; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông báo cho người gửi tiền trong những trường hợp như vậy. Khi đó, EBA cho rằng cần phải nghiên cứu, phân tích sâu hơn từ phía tổ chức BHTG và cơ quan phòng chống rửa tiền.

Cuối cùng, EBA nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường bảo vệ người gửi tiền và thông báo rõ ràng cho người gửi tiền về các vấn đề liên quan, trong điều kiện thông thường cũng như khi xảy ra sự kiện chi trả. Theo EBA, người gửi tiền nên được thông báo rõ ràng về các quyền của họ liên quan đến số dư tiền gửi và khả năng tiền gửi của họ sẽ bị bù trừ với các khoản nợ đến hạn. Cùng với đó, người gửi tiền nên có đủ thời gian để yêu cầu bồi thường sau khi ngân hàng đổ vỡ.

Điều 19 (khoản 6) của DGSD yêu cầu EBA hỗ trợ EC trong việc xây dựng báo cáo về tiến trình thực hiện DGSD. Đây là đề xuất thứ hai của EBA sau kiến nghị đầu tiên được công bố vào tháng 8 năm 2019 về điều kiện tiền gửi được bảo hiểm, hạn mức và sự hợp tác giữa các hệ thống BHTG. Đề xuất cuối cùng về nguồn vốn cho quỹ BHTG sẽ được công bố vào đầu năm 2020.

Theo DIV

Read 380 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng